Filološki fakultet, 16.11.2020

Kolokvijum iz Akcentologije i uvoda u dijalektologijuI grupa ima kolokvijum u 15h, a II grupa u 16h. 

 

Broj posjeta : 117