Rektorat, 27.02.2019

Direktorat za politiku javnih nabavkiX

Sve informacije sa Portala Direktorata za politiku javnih nabavki mogu se, bez prethodne registracije, pronaći na linku koji slijedi:

http://portal.ujn.gov.me/delta2015/login.jsp

http://cejn.gov.me/tenders