Biotehnički fakultet, 19.05.2020

Termin popravnog prvog kolokvijuma 

Popravni prvi kolokvijum održaće se u ponedjeljak, 25. Maja 2020.godine u 16h.

 

Sa predmeta

Broj posjeta : 105