Rektorat, 01.01.2017

V saziv Upravnog odbora Univerziteta Crne GorePredsjednik

Prof. dr Duško Bjelica, predstavnik akademskog osoblja sa akademskim zvanjem

Članovi:

1. Prof. dr Gordana Paović-Jeknić, predstavnica akademskog osoblja sa akademskim zvanjem
2. Prof.dr Miloš Knežević, predstavnica akademskog osoblja sa akademskim zvanjem
3. Dr Mirko Đurović, predstavnik akademskog osoblja sa akademskim zvanjem
4. Prof. mr Miran Begić, predstavnik akademskog osoblja sa akademskim zvanjem
5. Dr Budimir Aleksić, predstavnik osnivača
6. Prof. dr Vladimir Božović, predstavnik osnivača
7. Dr Milena Burić, predstavnica osnivača
8. Prof. dr Milijana Novović-Burić, predstavnica osnivača
9. Prof. dr Rajka Glušica, predstavnica osnivača
10. Sara Arianna Serhatlić, predstavnik saradnika
11. Desanka Radojičić, predstavnica stručnog i neakademskog osoblja
12. Milena Šekularac, predstavnica studenata
13. Amar Rastoder, predstavnik studenata
14. Danilo Banović, predstavnik studenata