Rektorat

V saziv Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore
 

Image

Predsjednica

Prof. dr Rajka Glušica, predstavnica osnivača

 

Članovi:

1. Prof. dr Duško Bjelica, predstavnik akademskog osoblja sa akademskim zvanjem
2. Prof. dr Gordana Paović-Jeknić, predstavnica akademskog osoblja sa akademskim zvanjem
3. Prof.dr Miloš Knežević, predstavnica akademskog osoblja sa akademskim zvanjem
4. Dr Mirko Đurović, predstavnik akademskog osoblja sa akademskim zvanjem
5. Prof. mr Miran Begić, predstavnik akademskog osoblja sa akademskim zvanjem
6. Dr Budimir Aleksić, predstavnik osnivača
7. Dr Milena Burić, predstavnica osnivača
8. Prof. dr Milijana Novović-Burić, predstavnica osnivača

9. Milica Kadović, predstavnica osnivača
10. Sara Arianna Serhatlić, predstavnik saradnika
11. Desanka Radojičić, predstavnica stručnog i neakademskog osoblja
12. Milena Šekularac, predstavnica studenata
13. Nikola Rondović, predstavnik studenata
14. Danilo Banović, predstavnik studenata