Konkurs za objavljivanje univerzitetskih publikacija 2018.
Na osnovu čl. 15 i 16 Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG br.347/15) i člana 2 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG br.389/16), Uređivački odbor na Univerzitetu Crne Gore dana 1. marta 2018.godine raspisuje

KONKURS
ZA OBJAVLJIVANJE UNIVERZITETSKIH PUBLIKACIJA

U skladu sa čl. 16 Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta Crne Gore pravo podnošenja prijave na konkurs imaju lica sa akademskim, odnosno naučnim zvanjem, preko matične jedinice Univerziteta na kojoj će se univerzitetska publikacija koristiti, kao i Vijeće organizacione jedinice u slučaju jubilarnih, prigodnih i izdanja sa autorstvom jedinice.

Na konkurs mogu biti prijavljene publikacije predviđene članom 6 stav 1 tačke 1-12 Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti, čije se izdavanje finansira sredstvima Univerziteta Crne Gore kao i sufinansiranjem sa organizacionim jedinicama, drugim pravnim i fizičkim licima.

Shodno čl. 2 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta Crne Gore, autor na konkurs može prijaviti najviše jedan rukopis.

Prijave na konkurs podnose se preko matične organizacione jedinice Univerziteta Crne Gore u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Univerziteta sa naznakom Konkurs za objavljivanje univerzitetskih publikacija.

Uz prijavu kandidat podnosi rukopis publikacije pripremljen prema uputstvu za pripremu rukopisa (obrazac 3).

Prijava na konkurs za izdavačku djelatnost (obrazac 1) i uputstvo za pripremu rukopisa (obrazac 3) nalaze se na sajtu

Univerziteta Crne Gore u dijelu posvećenom izdavačkoj djelatnosti.


Konkurs je otvoren do 1. aprila 2018. godine. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Uređivački odbor

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.