Rektorat

Članovi Senata
ČLANOVI SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

1. Prof. dr Vladimir Božović, redovni profesor, vršilac funkcije rektora Univerziteta Crne Gore
2. Prof. dr Sanja Peković, vanredna profesorica, prorektorica Univerziteta Crne Gore
3. Prof. dr Irena Orović, redovna profesorica, prorektorica Univerziteta Crne Gore 
4. Prof. dr Veselin Mićanović, vanredni profesor, prorektor Univerziteta Crne Gore
5. Prof. dr Duško Bjelica, redovni profesor, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje                        
6. Prof. dr Snježana Hrnčić, redovna profesorica, Biotehnički fakultet
7. Prof. dr Vladimir Savković, redovni profesor, Pravni fakultet
8. Prof. dr Sonja Nenezić, vanredna profesorica, Filološki fakultet          
9. Prof. dr Radoslav Raspopović, naučni savjetnik, Istorijski institut                     
10. Prof. dr Milan Marković, redovni profesor, Fakultet političkih nauka
11. Prof. dr Igor Vušanović, redovni profesor, Mašinski fakultet                         
12. Prof. dr Predrag Miranović, redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet       
13. Prof. dr Kemal Delijić, redovni profesor, Metalurško-tehnološki fakultet                
14. Prof. dr Miloš Knežević, redovni profesor, Građevinski fakultet                               
15. , Medicinski fakultet                          
16. Prof. Predrag Milačić, redovni profesor, Fakultet likovnih umjetnosti                        
17. Prof. dr Đurđica Perović, vanredna profesorica, Fakultet za turizam i hotelijerstvo                             
18. Prof. Marija Perović, vanredna profesorica, Fakultet dramskih umjetnosti                          
19. Prof. Bojan Martinović, vanredni profesor, Muzička akademija
20. Prof. dr Goran Barović, vanredni profesor, Filozofski fakultet                   
21. Prof. dr Svetlana Perović, vanredna profesorica,  Arhitektonski fakultet                                       
22. Prof. dr Nikola Milović, vanredni profesor, Ekonomski fakultet 
23. Prof. dr Špiro Ivošević, vanredni profesor, Pomorski fakultet                                              
24. Prof. dr Mirko Đurović, viši naučni saradnik, Institut za biologiju mora                     
25. Prof. dr Saša Mujović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultultet                     
26. Saša Roćen, predstavnik studenata, predsjednik Studentskog paralamenta     
27. Aleksandar Šipčić, predstavnik studenata, Fakultet političkih nauka            
28. Andrej Vukčević, predstavnik studenata, Pravni fakultet             
29. Miloš Roganović, predstavnik studenata, Građevinski fakultet              
30. Lidija Jošović, predstavnik studenata, Mašinski fakulet                         
31. Filip Vujović, predstavnik studenata, Filozofski fakultet   

32. Nemanja Grabovica, predstavnik studenata, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje              

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.