Rektorat, 01.01.2017

Vijeće za društvene naukeČLANOVI VIJEĆA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE ZA DRUŠTVENE NAUKE:

 

Predsjedavajući: Prof. dr Veselin Mićanović, prorektor Univerziteta Crne Gore

 

  1. Dr Kemal Idrizović, redovni profesor, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
  2. Dr Gordana Paović-Jeknić, redovna profesorica, Pravni fakultet
  3. Dr Andriela Vitić-Ćetković, vanredna profesorica, Fakultet za turizam i hotelijertsvo
  4. Dr Mijat Jocović, vanredni profesor, Ekonomski fakultet
  5. Dr Vučina Zorić, vanredni profesor, Filozofski fakultet
  6. Dr Vesna Simović-Zvicer, docentkinja, Fakultet političkih nauka
  7. Dr Ivan Laković, naučni saradnik, Istorijski institut