Rektorat, 01.01.2017

Vijeće za društvene naukeNa osnovu člana 33 Statuta Univerziteta Crne Gore i člana 6 Poslovnika o radu Senata Univerziteta Crne Gore, Senat Univerziteta Crne Gore na Konstitutivnoj sjednici održanoj 22.04.2019. godine donio je 

 

ODLUKU

O VERIFIKACIJI MANDATA ČLANOVA VIJEĆA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

 

  1. II Verifikuju se mandati članova Vijeća za društvene nauke:

 

  1. Dr Kemal Idrizović, redovni profesor, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
  2. Dr Gordana Paović-Jeknić, redovna profesorica, Pravni fakultet
  3. Dr Andriela Vitić-Ćetković, vanredna profesorica, Fakultet za turizam i hotelijertsvo
  4. Dr Vesna Bratić, vanredna profesorica, Filološki fakultet
  5. Dr Mijat Jocović, vanredni profesor, Ekonomski fakultet
  6. Dr Vučina Zorić, vanredni profesor, Filozofski fakultet
  7. Dr Vesna Simović-Zvicer, docentkinja, Fakultet političkih nauka
  8. Dr Ivan Laković, naučni saradnik, Istorijski institut