Rektorat

Vijeće za društvene nauke
ČLANOVI VIJEĆA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE ZA DRUŠTVENE NAUKE:

Predsjedavajući: Prof. dr Veselin Mićanović, prorektor Univerziteta Crne Gore

  1. Dr Kemal Idrizović, redovni profesor, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
  2. Dr Gordana Paović-Jeknić, redovna profesorica, Pravni fakultet
  3. Dr Andriela Vitić-Ćetković, vanredna profesorica, Fakultet za turizam i hotelijertsvo
  4. Dr Mijat Jocović, vanredni profesor, Ekonomski fakultet
  5. Dr Vučina Zorić, vanredni profesor, Filozofski fakultet
  6. Dr Vesna Simović-Zvicer, docentkinja, Fakultet političkih nauka
  7. Dr Ivan Laković, naučni saradnik, Istorijski institut
  8. Dr Ljiljana Pajović Dujović, redovna profesorica, Filološki fakultet

 

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.