Rektorat

Vijeće za društvene nauke
ČLANOVI VIJEĆA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE ZA DRUŠTVENE NAUKE:

Predsjedavajući: Prof. dr Veselin Mićanović, prorektor Univerziteta Crne Gore

  1. Dr Gordana Paović-Jeknić, redovna profesorica, Pravni fakultet
  2. Dr Ilija Moric, docent, Fakultet za turizam i hotelijertsvo
  3. Dr Jelena Knežević, docentkinja, Filološki fakultet
  4. Dr Milijana Novović-Burić, vanredna profesorica, Ekonomski fakultet
  5. Dr Marjan Premović, vanredni profesor, Filozofski fakultet
  6. Dr Vesna Simović-Zvicer, docentkinja, Fakultet političkih nauka
  7. Dr Ivan Laković, naučni saradnik, Istorijski institut

 

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.