Rektorat, 13.06.2017

Vijeće za prirodne i tehničke naukeNa osnovu člana 33 Statuta Univerziteta Crne Gore i člana 6 Poslovnika o radu Senata Univerziteta Crne Gore, Senat Univerziteta Crne Gore na Konstitutivnoj sjednici održanoj 22.04.2019. godine donio je 

ODLUKU

O VERIFIKACIJI MANDATA ČLANOVA VIJEĆA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

 

I Verifikuju se mandati članova Vijeća za prirodne i tehničke nauke:

 

  1. Dr Nataša Raičević, redovna profesorica, Prirodno-matematički fakultet
  2. Dr Đina Božović, redovna profesorica, Biotehnički fakultet
  3. Dr Zorica Leka, redovna profesorica, Metalurško-tehnološki fakultet
  4. Dr Lazo Vujović, redovni profesor, Pomorski fakultet
  5. Dr Miodrag Šoć, redovni profesor, Medicinski fakultet
  6. Dr Vladan Ivanović, redovni profesor, Mašinski fakultet
  7. Dr Božo Krstajić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet
  8. Dr Olga Mijušković, vanredna profesorica, Građevinski fakultet
  9. Dr Slavica Petović, viša naučna saradnica, Institut za biologiju mora
  10. Dr Svetlana Perović, docentkinja, Arhitektonski fakultet