Rektorat, 13.06.2017

Vijeće za prirodne i tehničke naukeČLANOVI VIJEĆA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE ZA PRIRODNE I TEHNIČKE NAUKE:

 

Predsjedavajuća: Prof. dr Irena Orović, prorektorica Univerziteta Crne Gore

 

  1. Dr Nataša Raičević, redovna profesorica, Prirodno-matematički fakultet
  2. Dr Đina Božović, redovna profesorica, Biotehnički fakultet
  3. Dr Zorica Leka, redovna profesorica, Metalurško-tehnološki fakultet
  4. Dr Romeo Meštrović, redovni profesor, Pomorski fakultet
  5. Dr Miodrag Šoć, redovni profesor, Medicinski fakultet
  6. Dr Vladan Ivanović, redovni profesor, Mašinski fakultet
  7. Dr Božo Krstajić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet
  8. Dr Olga Mijušković, vanredna profesorica, Građevinski fakultet
  9. Dr Slavica Petović, viša naučna saradnica, Institut za biologiju mora
  10. Dr Svetlana Perović, docentkinja, Arhitektonski fakultet