Rektorat, 13.06.2017

Vijeće za prirodne i tehničke naukePredsjedavajući: Prof. dr Irena Orović, Prorektor

Članovi:

 1. Dr Vladan Ivanović - Mašinski fakultet
 2. Dr Mileta Janjić - Mašinski fakultet
 3. Dr Nataša Raičević - Prirodno- matematički fakultet
 4. Dr Vladimir Božović - Prirodno- matematički fakultet
 5. Dr Žarko Dašić - Medicinski fakultet
 6. Dr Mileta Golubović - Medicinski fakultet
 7. Dr Olga Mijušković - Građevinski fakultet
 8. Dr Milivoje Rogač - Građevinski fakultet
 9. Dr Božo Krstajić - Elektrotehnički fakultet
 10. Dr Igor Đurović - Elektrotehnički fakultet
 11. Dr Nada Jauković - Metaluško-tehnološki fakultet
 12. Dr Zorica Leka - Metaluško- tehnološki fakultet
 13. Dr Veljko Radulović  - Arhitektonski fakultet
 14. Dr Svetlana Perović -  Arhitektonski fakultet
 15. Dr Slavica Petović - Institut  za biologiju mora
 16. Dr Ana Pešić - Institut  za biologiju mora
 17. Dr Lazo Vujović - Fakultet za pomorstvo
 18. Dr Ranko Popović - Biotehnički fakultet