Rektorat

Vijeće za umjetnost
ČLANOVI VIJEĆA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE ZA UMJETNOST:

 

Predsjedavajuća: Prof. dr Sanja Peković, prorektorica Univerziteta Crne Gore

 

  1. Mr Miran Begić, redovni profesor, Muzička akademija
  2. Dr Milena Jovićević, vanredna profesorica, Fakultet likovnih umjetnosti
  3. Dr Edin Jašarović, vanredni profesor, Fakultet dramskih umjetnosti

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.