Rektorat, 04.07.2017

Vijeće za umjetnostČLANOVI VIJEĆA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE ZA UMJETNOST:

 

Predsjedavajuća: Prof. dr Sanja Peković, prorektorica Univerziteta Crne Gore

 

  1. Mr Miran Begić, redovni profesor, Muzička akademija
  2. Dr Milena Jovićević, vanredna profesorica, Fakultet likovnih umjetnosti
  3. Dr Edin Jašarović, vanredni profesor, Fakultet dramskih umjetnosti