Rektorat, 04.07.2017

Vijeće za umjetnostPredsjedavajući: Prof. dr Nataša Kostić, Prorektor

Članovi:

  1. Dr Zoran Koprivica - Fakultet dramskih umjetnosti
  2. Mr Sanja Garić -  Fakultet dramskih umjetnosti
  3. Mr Draško Dragaš - Fakultet likovnih umjetnosti
  4. Mr Milena Jovićević - Fakultet likovnih umjetnosti
  5. Mr Miran Begić - Muzička akademija
  6. Mr Predrag Janković - Muzička akademija