Prof. dr Božidar Nikolić: Rektor Univerziteta Crne Gore 1995-1999. i profesor emeritus 2005. godine
Prof. dr Božidar Nikolić: Rektor Univerziteta Crne Gore 1995-1999. i profesor emeritus 2005. godine

Profesor emeritus Univerziteta Crne Gore prof. dr Božidar Nikolić bio je i rektor Univerziteta u periodu od 1990. do 1995. godine.

Bio je član Odbora za tehničke nauke CANU od 1979. do 1991. godine, redovni član Dukljanske akademije nauka i umjetnosti od 1999. godine, autor pet univerzitetskih udžbenika i oko 150 naučnostručnih radova i članaka u domaćim i stranim časopisima, kongresima i publikacijama. Bio je profesor emeritus UCG, a predavao je i na američkim i evropskim univerzitetima.

Nikolić je bio član i Američke asocijacije za motore i vozila „SAE“, obavljao je brojne funkcije u vaspitno-obrazovnim institucijama a dobitnik je i brojnih nagrada.

Rođen je 1941. godine u Ozrinićima, u Nikšiću. U Sarajevu je završio osnovnu i srednju školu. Mašinski fakultet (1966) i postdiplomske studije (1973). Doktorirao je, takođe, u Sarajevu 1978, na Mašinskom fakultetu. Radio je od 1966. do 1968. godine u Pretisu Vogošća kod Sarajeva, a od 1968. do 1973. na Mašinskom fakultetu u Sarajevu: prvo kao asistent na Katedri za energetsko konstruktivno mašinstvo, a potom kao viši stručni saradnik Zavoda za motore istog Fakulteta. Nakon toga prelazi na Tehnički fakultet u Titotgradu na kojem je biran: 1973. godine za docenta, 1979. za vanrednog rofesora, a 1988. za redovnog profesora.

Obavljao je brojne uloge na Univerzitetu i izvan Univerziteta. Na Univerzitetu: šef Mašinskog odsjeka Tehničkog fakulteta u Titogradu, prvi dekan Mašinskog odsjeka Tehničkog fakulteta u Titogradu (1978-1982), koju je ulogu obavljao i u periodu 1988 – 1990, šef katedre za mehanizaciju Mašinskog fakulteta, rektor Univerziteta Crne Gore (1990-1995) – kao rektor bio je član Savjeta Zajednice mediteranskih univerziteta, v.d. direktor Istorijskog instituta Crne Gore.

Van Univerziteta bio je predsjednik Skupštine samoupravne interesne zajednice usmjerenog obrazovanja Crne Gore (1982-1990), predsjednik Društva elektromašinskih inženjera Crne Gore, predsjednik Društva za motore i vozila Crne Gore, direktor Međunarodnog naučnog centra za ekologiju i zdravlje čovjeka, osnivač i organizator  međunarodnog simpozijuma Izvor i prenos snage IPS; od 1985. član je Američke asocijacije SAE i dobitnik njene plakete za uspješan naučni rad.      

Profesor Nikolić se, pored usavršavanja u zemlji, usavršavao u Finskoj, SSSR-u, Njemačkoj i Americi.

Preminuo je u Podgorici, 2014. godine.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.