Prof. dr Ratko Đukanović: Rektor Univerziteta (1995-1999) i profesor emeritus 2005. godine
Prof. dr Ratko Đukanović: Rektor Univerziteta (1995-1999) i profesor emeritus 2005. godine

Profesor emeritus Univerziteta Crne Gore, prof. dr Ratko Đukanović, od 1995. do 1999. godine bio je na dužnosti rektora Univerziteta Crne Gore. 

Rođen je 1941. godine u Lukovu, opština Nikšić. Osnovnu, kao i Učiteljsku školu završio je u Nikšiću, a Filozofski fakultet, pedagoška grupa predmeta, u Beogradu (1965). Doktorsku disertaciju iz oblasti primjene nastavnih metoda u obrazovanju odraslih, odbranio je 1982. godine. Biran je u sva akademska zvanja na Univerzitetu Crne Gore, kao i u zvanje profesora emeritusa 2005. godine.

Po završetku studija radi u Centru za socijalni rad opštine Nikšić, potom je kraće vrijeme radio Zavodu za zapošljavanje Nikšić i kao pedagog u osnovnoj školi. Od 1972. do 1975. godine bio je direktor Radničkog univerziteta u Nikšiću. Od 1975. do 1981. godine radi na rukovodećim funkcijama u OK SK Nikšić.

Nakon ovog radnog angažmana Đukanović svoj profesionalni put vezuje za Univerzitet Crne Gore. Izvodi nastavu iz pedagogije, andragogije i didaktike na jedinicama Univerziteta Crne Gore (Filozofski fakultet, Prirodno-matematički fakultet, Muzička akademija) i na Univerzitetu Mediteran (Fakultet za strane jezike, Fakultet vizuelnih umjetnosti). Jedan je od osnivača i prvi šef Odsjeka za učiteljski studij na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Biran je za prorektora za nastavu, predsjednika  Senata i člana Nastavno-naučnog vijeća Univerziteta CG. Član je Odbora za obrazovanje CANU.

Od 1982. do 1986. godine je bio republički sekretar (ministar) za prosvjetu, odnosno predsjednik Republičkog komiteta za obrazovanje, kulturu i nauku, kao i član Izvršnog vijeća Crne Gore.  Bio je predsjednik Pedagoškog savjeta Crne Gore. Aktivno se uključio (2000-2010) i u reformske procese obrazovnog sistema u Crnoj Gori. Bio je i predsjednik Nacionalnog savjeta za obrazovanje odraslih.

Objavio je više desetina naučnih i stručnih priloga iz obrazovanja kao i šest knjiga od kojih navodimo: „Metodičke osnove obrazovanja odraslih“, „Efikasnost nastavnih metoda“, „Obrazovanje kao politika i praksa“, „Didaktičke teme“, „Andragogija“. Aktivni je učesnik više naučnih i stručnih skupova (kongresa, savjetovanja, simpozijuma i sl.). Biran je za člana redakcija više časopisa u Crnoj Gori i Jugoslaviji.

Bavio se i drugim javnim, političkim i stručnim aktivnostima. Bio je poslanik u Skupštini Crne Gore, delegat u Saveznoj konferenciji SSRNJ, član Jugoslovenske komisije za saradnju sa UNESCO-om, predsjednik komisije za dodjelu nagrade Oktoih, predsjednik Andragoškog društva Crne Gore i Jugoslavije, član Predsjedništva SPDJ i sl.

Dobitnik je više društvenih priznanja, između ostalih i Ordena Republike SFRJ, Plakete Univerziteta Crne Gore i dr.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.