Rektorat, 21.03.2017

Strateški pravci razvoja UniverzitetaDokumenta i objave koje slijede se odnose na strateške pravce razvoja Univerziteta Crne Gore i njegovih organizacionih jedinica.

Dokumenti