Rektorat, 01.01.2017

Predsjednik Upravnog odbora Prof. dr Duško BjelicaX

Prof. dr Duško Bjelica, predsjednik Upravnog odbora Univerzieta Crne Gore, rođen je 7. oktobra 1963. godine u Podgorici, gdje je završio osnovnu i srednju ekonomsku školu - smjer fizičko vaspitanje.

Nastavnički fakultet, smjer fizičko vaspitanje, završio je na Univerzitetu ,,Veljko Vlahović”, nakon čega je diplomu profesora fizičke kulture i višeg fudbalskog trenera stekao na Fakultetu fizičke kulture Univerziteta u Novom Sadu. Magistrirao je na Fakultetu fizičke kulture Univerziteta „Sv. Kiril i Metodije“ u Skoplju, dok je zvanje doktora nauka iz oblasti fizičke kulture stekao na Fakultetu fizičke kulture Univerziteta u Beogradu 2003. godine.

Od 2005. godine radi na  Univerzitetu Crne Gore, na Filozofskom fakultetu, gdje je i ranije predavao kao saradnik, a bio je i rukovodilac studijskih programa fizička kultura, sportski treneri i sportski novinari. Odlukom Senata iz 2005. godine  izabran je u zvanje docenta, a odlukom istog univerzitetskog tijela iz 2010. godine u zvanje vanrednog profesora. U zvanje redovnog profesora izabran je u januaru 2015.godine. Kao univerzitetski profesor predavanja je držao na fakultetima za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Beogradu, Mostaru,Tuzli i Sarajevu.

Prof. Bjelica je bio aktivni fudbaler i fudbalski trener.

Bio je u dva mandata dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore, član je i Senata Univerziteta Crne Gore. Predsjednik je UO UCG, član Odbora za doktorske studije i član Nacionalnog savjeta za sport Crne Gore. Bio je član Savjeta za visoko obrazovanje Vlade Crne Gore. Predsjednik je sportske asocijacije Montenegrosport iz Podgorice, a bio je i  rukovodilac Škole fudbala Montenegrosport iz Podgorice.

Glavni je urednik međunarodnog časopisa Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine koji se nalazi u 53 indeksnih međunarodnih baza. Glavni je urednik časopisa Sport Mont koji se nalazi 12 međunarodnih indeksnih baza. Jedan je od osnivača  Otvorene međunarodne zabavne fudbalske škole u Crnoj Gori sa sjedištem u Danskoj (Kopenhagen).

Dobitnik je nagrade sportskog komiteta  Huan Antonio Smaran u Barseloni 2007.godine, proglašavan je za najboljeg sportskog radnika u Podgorici,za najboljeg pedagoga fizičke kulture u Nikšiću, a od fakulteta za sport i fizičko vaspitanje iz Sarajeva i Novog Sada dobitnik je nagrada za naučni doprinos od  međunarodnog značaja.

Učesnik je  mnogih međunarodnih naučnih kongresa i konferencija na kojima je imao više zapaženih i plenarnih izlaganja koja su javno publikovana. Predsjednik je Crnogorske sportske akademije iz Podgorice, stručne i naučne sportske organizacije koja broji preko 1200 članova.

Prof.dr Bjelica je do sada, kao autor i koautor,  objavio  preko 200 radova u međunarodnim časopisma i 56 knjiga- naučnih i stručnih monografija i udžbenika.

 

Kontakt

Adresa: Cetinjska 2

Telefon: +382 (0) 20 414 207

Faks: +382 (0) 20 414 230

Mail: uoucg@ac.me, dusko.bjelica@ac.me

Dokumenti