Generalni sekretar - Neda Vuksanović
Generalni sekretar - Neda Vuksanović

Rođena je u Podgorici. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Podgorici, nakon čega  2012. godine upisuje Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore.

Nakon završenih osnovnih studija 2015. godine na svom matičnom fakultetu upisuje postdiplomske specijastičke studije,  smjer Ustavno-pravno politički, te 2016. godine stiče zvanje specijaliste pravnih nauka.

U okviru stručnog usavršavanja 2017. godine upisuje postdiplomske magistarske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore i stiče zvanje magistra pravnih nauka.

Prvo radno iskustvo stiče u periodu od januara 2016. godine do januara 2017. godine, nakon završenih osnovnih studija, u NVO “Društvo za ravnopravnost i toleranciju”, gdje je u svojstvu pravnika obavljala pravno-administrativne poslove.

Stručni ispit za rad u državnim organima položila je u junu 2017. godine.

Period od tri godine, odnosno od februara 2017. godine do februara 2020. godine  radila je u advokatsko ortačkom društvu “IKV”, u svojstvu advokatskog pripravnika, gdje je i stekla uslov za polaganje pravosudnog ispita.

Radila je u “S mediji” d.o.o. Podgorica u periodu od februara 2020. godine do maja 2021. godine na poziciji rukovodioca Pravne službe gdje je obavljala poslove organizovanja rada Pravne službe, usklađivanje poslova društva sa važećim propisima, vođenje poslova iz domena radnih odnosa, pripremanje materijala za zastupanje i zastupanje pred sudom, kao i izradu opštih i pojedinačnih akata društva.

U maju, 2021. godine, položila je pravosudni ispit pred Komisijom za polaganje pravosudnog ispita, obrazovanu od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, dok je u junu 2021. godine  položila advokatski ispit pred Komisijom Advokatske komore Crne Gore.


Na funkciju Generalnog sekretara Univerziteta Crne Gore izabrana je 22. jula 2021. godine.

Kontakt:
Adresa: Cetinjska  2, 81000 Podgorica
Telefon: +382 (0) 20 414 297
Fax: +382 (0) 20 414 230
Mail: neda.vuksanovic@ucg.ac.me

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.