Rektorat, 01.01.2017

Službe RektorataU Rektoratu Univerziteta Crne Gore obavljaju se stručni, administrativno-tehnički i drugi slični poslovi, u skladu pravilima unutrašnje organizacije i sistematizacije radnih mjesta. Unutrašnju organizaciju Rektorata čine:

    Kabinet rektora, prorektora i generalnog sekretara
    Sektor za pravne, kadrovske i opšte poslove i poslove staranja o imovini
    Sektor za finansije
    Služba za unutrašnju reviziju
    Centar za studije i kontrolu kvaliteta
    Centar za međunarodnu saradnju i razvoj karijere
    Centar informacionog sistema
    Centar za doktorske studije
    Centar za transfer tehnologija i stručne usluge
    Komunikacijski i PR centar
    Centralna univerzitetska biblioteka

Kontakti

Centrala
+382 (0) 20 414 255

Kabinet rektora
 +382 (0) 20 414 209
@ rektor@ucg.ac.me

Šef kabineta rektora
Dijana Jovanović
+382 (0) 20 414 251
@ dijana@ucg.ac.me

Kabinet Generalnog sekretara

 +382 (0) 20 414 201


Sektor za pravne, kadrovske i opšte poslove i poslove staranja o imovini
Tanja Tomanović
+382 (0) 20 414 233
@ tperovic@ucg.ac.me

Sektor za finasije
Vesna Rašović
+382 (0) 20 414 206
@ vesna.rasovic@ucg.ac.me

Služba računovodstva
Tatjana Paunović
+382 (0) 20 414 239
@ tatjana.paunovic@ucg.ac.me

Služba za unutrašnju reviziju
Sonja Raičević
+382 (0) 20 414 237
@ tatjana.paunovic@ucg.ac.me

Centar za studije i kontrolu kvaliteta
prof.dr Sanja Peković
+382 (0) 20 414 252
@ sanja.pekovic@ucg.ac.me

Centar za doktorske studije
+382 (0) 20 414 271
@ doktorskestudije@ucg.ac.me

Centar informacionog sistema
+382 (0) 20 414 282
@ cis@ucg.ac.me

Centar za međunarodnu saradnju i razvoj karijere
Ana Dragutinović
+382 (0) 20 414 250
@ ana.dragutinovic@ucg.ac.me

Komunikacijski i PR Centar
Vesna Vukadinović
+382 (0) 20 414 247
@ vesna.vukadinovic@ucg.ac.me

Centralna univerzitetska biblioteka
Mr Bosiljka Cicmil
+382 (0) 20 414 245
@ bosljka.cicmil@ucg.ac.me