Biotehnički fakultet, 17.01.2020

Rezultati završnog ispita i ukupna ocjena- 17.01.2020 23:17Poštovane kolege,

preporuke u nastavku su date na osnovu tabele ocjena na provjerama znanja,

največa vjerovatnoća da popravite ocjenu je ukoliko naučite gradivo i polažete djelove koji su navedeni u preporukama.

Grbović Sanela            – položila, ocjena E

Madžgalj Đorđije          – položio, ocjena C

Šćekić Nemanja          - preporuka je da polaže I kolokvijum i popravni završnog ispita

Mučić Adelisa              - preporuka, za ocjenu B - da brani seminarski rad

Veličković Mara           - položila, ocjena E

Merdović Ljubiša         - preporuka je da brani seminarski i da polaže samo popravni završnog, ali tako da dobije preko  

25 poena (spram sadašnjih 19)

Pešić Jelena                - položila, ocjena C

Damjanović Violeta     - položila, ocjena C

Rovčanin Marija           - preporuka je da brani seminarski rad i da popravi jedan od kolokvijuma, bilo koji, tako da

dobije minimum 10 poena (spram sadašnjih 8)

Raičević Slobodan        -                            /

Jokić Lela                    -                            /

Sijarić Edin                  -                            /

Adrović Nevad             - položio, ocjena D

 

Kolegama kojima nije data preporuka vjerovatnoća da dobiju veću ocjenu od navedene je mala.

Sve ocjene koje se u zbiru trenutno završavaju sa .5 se zaokruzuju, matematički, na zbir za 1 veći (74.5 = 75).

Najmanja ocjena dovoljna za polaganje ispita je 51 poen bez zaokruživanja.

predmetni nastavnik

Dokumenti

Broj posjeta : 173