Biotehnički fakultet, 13.07.2020

Mediteransko voćarstvo - konačni rezultati završnog ispitaOBRAZAC za evidenciju osvojenih poena na predmetu i predlog ocjene

Popunjava predmetni nastavnik

STUDIJSKI PROGRAM:

BILJNA  PROIZVODNJA

STUDIJE:

OSNOVNE

PREDMET: Mediteransko voćarstvo

Broj ECTS kredita

5,50

 NASTAVNIK: Dr Momčilo Radulović

SARADNIK: Mr Slavojka Malidžan

 

Evidencioni

broj

PREZIME

I IME STUDENTA

BROJ OSVOJENIH POENA ZA SVAKI OBLIK PROVJERE ZNANJA STUDENTA

UKUPNI

BROJ

POENA

PREDLOG

OCJENE

PRISUSTVO

NASTAVI

 

 

DOMAĆI ZADACI

 

 

TEST

SEMINARSKI

RAD

 

KOLOKVIJUMI

ZAVRŠNI ISPIT

I

II

III

I

 

II

 

III

 

IV

 

I

II

I

 

II

 

Redovni

 

Popravni

 

 

 

 

2/17

Nikolić Tatjana

8,0

 

 

 

 

 

10,4

 

 

 

13,50

15,00

 

23,5

70,40

C

 

3/17

Vulić Luka

6,0

 

 

 

 

 

4,5

 

 

 

14,00

12,25

 

33,5

70,25

C

 

4/17

Vukadinović Stanko

8,0

 

 

 

 

 

5,2

 

 

 

13,25

15,00

 

22,5

63,95

D

 

6/17

Radić Rajka

8,0

 

 

 

 

 

7,4

 

 

 

15,00

14,00

30,0

 

74,40

C

 

9/17

Zejak Duško

7,0

 

 

 

 

 

11,7

 

 

 

13,00

15,00

24,0

 

70,7

C

 

14/17

Kljajević Zorana

8,0

 

 

 

 

 

7,7

 

 

 

15,00

13,00

 

20,0

63,70

D

 

16/17

Zindović Ana

6,0

 

 

 

 

 

11,4

 

 

 

15,00

14,75

 

33,0

80,15

B

 

17/17

Ljekočević Marija

7,0

 

 

 

 

 

10,5

 

 

 

11,75

14,50

 

37,0

80,75

B

 

24/17

Bečanović Ana

5,0

 

 

 

 

 

2,8

 

 

 

13,00

7,00

 

-

27,80

F

 

25/17

Sošić Suzana

6,0

 

 

 

 

 

10,4

 

 

 

12,50

15,00

31,0

 

74,90

C

 

33/17

Grbović Dragana

7,0

 

 

 

 

 

10,6

 

 

 

14,25

15,00

26,0

 

72,85

C

 

34/17

Tomčić Jelena

6,0

 

 

 

 

 

8,2

 

 

 

10,75

14,00

 

22,5

61,45

D

 

38/17

Obradović Nikola

5,0

 

 

 

 

 

10,1

 

 

 

12,50

14,00

 

10,0

51,60

E

 

47/17

Dubljević Anđela

8,0

 

 

 

 

 

-

 

 

 

14,25

15,00

-

 

37,25

F

 

48/17

Živković Tijana

7,0

 

 

 

 

 

-

 

 

 

15,00

15,00

-

 

37,00

F

 

50/17

Vuletić Duško

6,0

 

 

 

 

 

7,7

 

 

 

11,50

12,00

 

18,0

55,20

E

 

62/17

Spasojević Jovana

6,0

 

 

 

 

 

8,9

 

 

 

15,00

14,50

26,0

 

70,40

C

 

 

Jun-jul, 2020                                             

Potpis nastavnika

Dr Momčilo Radulović

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

                               
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
     
Broj posjeta : 748