Postupanje po obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevaru

10.01.2022


Shodno članu 52 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru – svi zaposleni su dužni da odmah bez odlaganja obavještavaju o sumnjama na nepravilnost.

Prevara je radnja koju je izvršilo lice u okviru ili van subjekta u svrhu sticanja protivpravne imovinske koristi.

Nepravilnost je svako kršenje ugovora ili propisa, nastalo činjenjem ili nečinjenjem, koje ima ili bi moglo da utiče na sredstva Univerziteta Crne Gore.

Obavještenje o sumnji na prevaru, odnosno nepravilnost mogu da podnesu sva zainteresovana lica.

Arhivar je dužan da sa prijavom postupi u skladu sa zakonom o tajnosti podataka, a poslodavac da zaštiti podnosioca prijave od diskriminacije i drugih ograničenja.

Prijava se podnosi na Obrascu 1.

Dokumenti

Broj posjeta : 2818

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.