Pravilnici
Dokumenti

Pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije UCG

Preuzmi

Pravila studiranja na osnovnim studijama

Preuzmi

Pravila studiranja na postdiplomskim studijama

Preuzmi

Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu master studija

Preuzmi

Pravila studiranja na master studijama

Preuzmi

Pravila doktorskih studija.pdf

Preuzmi

Pravila programa cjeloživotnog učenja

Preuzmi

Pravilnik o praktičnoj nastavi

Preuzmi

Pravilnik o nagrađivanju najboljih studenata

Preuzmi

Pravila o međunarodnoj mobilnosti studenata

Preuzmi

Kriterijumi za izbor studenata u programima mobilnosti

Preuzmi

Pravila o međunarodnoj mobilnosti osoblja UCG

Preuzmi

Kriterijumi za izbor osoblja u programima mobilnosti

Preuzmi

Pravila postupka izbora u akademska i naučna zvanja

Preuzmi

Uslovi i kriterijumi za izbor u akademska zvanja

Preuzmi

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti UCG

Preuzmi

Pravilnik o postupku, uslovima vrednovanja i načinu nagrađivanja zaposlenih

Preuzmi

Pravilnik o dodacima za aktivnosti u funkciji realizacije nastave

Preuzmi

Pravilnik o dodjeli počasnih titula i drugih priznanja na UCG

Preuzmi

Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima profesora emeritusa

Preuzmi

Pravilnik o uslovima i načinu angažovanja gostujućih profesora

Preuzmi

Pravilnik o načinu korišćenja sredstava i ostalim primanjima zaposlenih

Preuzmi

Pravilnik o organizaciji i radu Centra za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije

Preuzmi

Pravilnik - stambene potrebe za akademsko osoblje

Preuzmi

Pravilnik - stambene potrebe _dodjela kredita

Preuzmi

Pravilnik - poboljšanje uslova stanovanja

Preuzmi

Pravilnik - stambene potrebe za saradnike, stručno i neakademsko osoblje

Preuzmi

Pravilnik o zaštiti i zdravlju na radu

Preuzmi

Pravilnik o sticanju i raspodjeli sredstava MIXP

Preuzmi

Pravila za izradu finansijskog plana

Preuzmi

Pravila o nabavkama male vrijednosti

Preuzmi

Pravila o hitnim nabavkama

Preuzmi

Pravila o postupku evidentiranja i plaćanja ulaznih faktura

Preuzmi

Pravila o blagajničkom poslovanju

Preuzmi

Pravila o načinu korišćenja prevoznih sredstava na UCG

Preuzmi

Pravilnik o korišćenju Fonda za razvoj Univerziteta Crne Gore

Preuzmi

Pravilnik o organizaciji i radu sistema za osiguranje i unapređenje kvaliteta na UCG

Preuzmi

Pravila o načinu i postupku davanja mišljenja o programima kandidata za rektora UCG

Preuzmi

Pravila o sadržaju ankete za studente i osnovne odredbe

Preuzmi

Uputstvo o pečatima i štambiljima

Preuzmi

Uputstvo o kancelarijskom i arhivskom poslovanju UCG

Preuzmi

Pravila o unutrašnjem redu u Rektoratu UCG

Preuzmi

Pravilnik o načinu označavanja i zaštite posebne kategorije ličnih podataka

Preuzmi

Pravila obrade i zaštite ličnih podataka UCG

Preuzmi

Pravila o korišćenju akademske mreže

PreuzmiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.