Rektorat

Kolektivni ugovor za Univerzitet Crne Gore
Kolektivni ugovor za Univerzitet Crne Gore objavljen je u Službenom listu Crne Gore br. 69/2016 od 04. novembra 2016.

Tekst Kolektivnog ugovora možete pogledati u dokumetima 

Dokumenti