Frankofona kancelarija za zapošljavanje predstavljena na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

U četvrtak, 14. oktobra, novoformirana Frankofona kancelarija za zapošljavanje predstavljena je studentima Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru. Pored tekućih aktivnosti i projekata Kancelarije, studentima su prezentovane i neke od mogućnosti koje su im na raspolaganju posredstvom  Frankofone Univerzitetske Agencije (AUF-a). Kroz interakciju sa studentima identifikovane su i strateški značajne teme, obuke i aktivnosti koje bi unaprijedile preduzetničke vještine i zapošljivost studenata Fakulteta za turizam i hotelijerstvo,  a koje bi Frankofona kancelarija za zapošljavanje u narednom periodu organizovala.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.