Marija Sklodovska Kiri Akcije: 1,75 milijardi eura u novim pozivima za istraživače i institucije
Marija Sklodovska Kiri Akcije: 1,75 milijardi eura u novim pozivima za istraživače i institucije

Evropska komisija objavila je pozive za podršku istraživačima, nadogradnji njihovih vještina i razvoju karijere u okviru  Marija Sklodovska Kiri (MSCA) Akcija, vodećeg programa finansiranja EU u okviru Horizont Evropa za doktorsko obrazovanje i postdoktorsku obuku.

Sa ukupnim budžetom od 6,6 milijardi eura tokom 2021-27, MSCA podržava istraživače iz cijelog svijeta, u svim fazama njihove karijere i u svim disciplinama. Program je koristan i za institucije jer podržava doktorske, postdoktorske i zajednički istraživačke i inovativne projekte, čime se povećava njihova globalna privlačnost i vidljivost i podstiče saradnju izvan akademskih krugova, uključujući velike kompanije i mala i srednja preduzeća.

MSCA će obezbijediti preko 856 miliona eura u 2023. godini i 902 miliona eura u 2024. godini, pokrivajući pet glavnih akcija programa rada:

 

  • MSCA doktorske mreže sprovode programe obuke doktorskih kandidata u akademskim i drugim sektorima, uključujući industriju i preduzeća. Pozivi za 2023. i 2024. sa budžetom od 434,8 i 451,2 miliona eura, biće otvoreni u maju i zatvaraju se u novembru svake godine;
  • MSCA postdoktorske stipendije povećavaju kreativni i inovativni potencijal istraživača koji imaju doktorat i žele da steknu nove vještine kroz naprednu obuku i međunarodnu, interdisciplinarnu i međusektorsku mobilnost. Sredstva će biti dostupna istraživačima spremnim da se bave naprednim istraživačkim i inovativnim projektima u Evropi i širom svijeta, uključujući i neakademski sektor. Pozivi za 2023. i 2024. sa budžetom od 260,5 odnosno 270,8 miliona eura, biće otvoreni u aprilu i zatvaraju se u septembru svake godine;
  • MSCA razmjena osoblja razvija međunarodnu, međusektorsku i interdisciplinarnu održivu saradnju u istraživanju i inovacijama kroz razmjenu osoblja. Šema pomaže da se ideje pretvore u inovativne proizvode, usluge ili procese. Pozivi za 2023. i 2024. sa budžetom od 78,5 odnosno 81,2 miliona evra, biće otvoreni u oktobru i zatvaraju se krajem februara ili početkom marta svake godine;
  • MSCA COFUND sufinansira nove ili postojeće doktorske programe i šeme postdoktorskih stipendija u državama članicama EU ili pridruženim zemljama Horizont Evropa sa ciljem širenja najboljih praksi MSCA. Ovo uključuje međunarodnu, međusektorsku i interdisciplinarnu istraživačku obuku, kao i međunarodnu i međusektorsku mobilnost istraživača u svim fazama njihove karijere. Pozivi za 2023. i 2024., sa budžetom od 96,6 i 99,3 miliona evra, respektivno, biće otvoreni u oktobru i zatvaraju se u februaru svake godine;
  • MSCA i građani približava istraživanje studentima, porodicama i široj javnosti uglavnom kroz Evropsku noć istraživača i Istraživače u školama. Akcija podiže svijest o uticaju rada istraživača na živote građana, društvo i privredu i podstiče javno priznanje nauke i istraživanja. Takođe ima za cilj da podigne interesovanje mladih za istraživačke i naučne karijere. Poziv za 2023. godinu, sa budžetom od 15,4 miliona evra, pokriva izdanja Evropske noći istraživača 2024. i 2025. i biće otvoren 20. juna, a krajnji rok je 25. oktobar 2023.

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti nacionalnoj kontakt osobi za Marija Sklodovska Kiri Akcije mr Filipu Petroviću, putem email adrese: fpetrovic@ucg.ac.me.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.