Program Digitalna Evropa otvorio poziv za napredne digitalne vještine
Program Digitalna Evropa otvorio poziv za napredne digitalne vještine

Program Digitalna Evropa (DIGITAL) otvorio je poziv za Napredne digitalne vještine (DIGITAL-2023-SKILLS-04), sa ukupnim budžetom od 16 miliona eura. Poziv je otvoren do 26. septembra 2023. godine, do 17 časova po briselskom vremenu, a prijave se podnose elektronski, preko EU portala za mogućnosti finansiranja i tendere, gdje se može pronaći više informacija o samom pozivu.  

Očekivani ishod ove akcije je jača saradnja između osnovnih, srednjih i stručnih škola i tercijarnog obrazovanja i istraživanja kako bi se povećao broj učenika koji se upisuju na digitalne studije sa ciljem rodne konvergencije, što će dovesti do razvoja:

  • Ljetnjih škola;
  • Specijalizovanih informacija i dana karijere;
  • Diseminacije i aktivnosti na terenu, poput EU Code Week.

Studenti digitalnih i ICT disciplina predstavljaju manjinu - 2021. godine bili su 4,5% od ukupnog broja diplomaca. Takođe postoji ozbiljan problem rodne ravnoteže – od ukupnog broja ICT specijalista samo 19% su žene, dok u oblasti tehnologije, inženjeringa i/ili matematike (STEM) od troje diplomiranih studenata jedna je žena.

S tim u vezi, cilj ovog poziva je pilotiranje akcija za povećanje broja studenata koji se bave digitalnim studijama i karijerama, sa posebnim fokusom na povećanje učešća djevojčica. Poziv podržava zajedničke akcije između vodećih tehničkih visokoškolskih ustanova, preduzeća i škola za promovisanje digitalnih studija, kroz praktične aktivnosti i projekte zasnovane na izazovima. Drugi cilj ove akcije je da se proširi inicijativa EU Code Week, stavljajući je na jače i šire temelje, čime se dalje povećava njen uticaj iznad > 4 miliona ljudi do kojih svake godine dođe, među kojima su skoro polovina mlade žene i djevojke.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.