Evropski inovacioni ekosistemi – Online info dan - 29. februar 2024
Evropski inovacioni ekosistemi – Online info dan - 29. februar 2024

Dana 29. februara 2024. godine, Evropski savjet za inovacije i Izvršna agencija za mala i srednja preduzeća (EISMEA) organizuju informativni vebinar o sledećim pozivima: 

  • The African Union-European Union Innovation Platform (HORIZON-EIE-2024-CONNECT-01-01): ova akcija ima za cilj podršku implementaciji Inovacione agende AU-EU. Očekuje se da će akcija okupiti mješavinu zainteresovanih strana u inovacijama iz EU i AU, iz akademske i poslovne zajednice, uključujući ustanove visokog obrazovanja, javne i privatne istraživačke subjekte, nevladine organizacije, međunarodne finansijske institucije, inkubatore i akceleratore, kao i zainteresovane strane iz oblasti transfera tehnologije i izgradnje kapaciteta, i visokoškolske organizacije.
  • Startup Europe (HORIZON-EIE-2024-CONNECT-01-02): ova akcija će povezati lokalne digitalne i deep tech start-up ekosisteme i podržati prekogranične aktivnosti ubrzanja za start-up preduzeća koja pokazuju trakciju (tj. uklapanje proizvoda na tržište ili bar za početno finansiranje). Među početnim ekosistemima koji će biti povezani, posebna pažnja će biti posvećena uključivanju ekosistema u „umjerene“ ili „nastajuće“ inovatorske zemlje i/ili regione.

Registracija za info sesiju je sada otvorena i možete se prijaviti za učeće ovdje.

Pitanja možete da pošaljete na Sli.do koristeći kod događaja #EIE2024 .Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.