COST akcija
COST akcija

COST AKCIJA

Evropska saradnja u nauci i tehnologiji (COST) finansira stvaranje istraživačkih mreža, pod nazivom COST Akcija (COST Actions), koje nude otvoren prostor za saradnju među naučnicima širom Evrope (i šire), podstičući napredak u istraživanju i inovacije i dopunjavajući nacionalne istraživačke fondove. Od 1971. godine COST dobija sredstva iz različitih EU okvirnih programa za istraživanje i inovacije, kao što je Horizon 2020.

COST stavlja akcenat na aktivno uključivanje istraživača iz COST zemalja sa manje intezivnim istraživačkim aktivnostima (Inkluzivne ciljne zemlje, ITC). Istraživači iz susjednih i međunarodnih zemalja partnera takođe mogu učestvovati u COST akcijama, zasnovano na obostranoj koristi. Za više informacija posjetite stranicu za globalno umrežavanje.

COST akcija primjenjuje princip “odozdo nagore – bottom up” koji istraživačima pruža mogućnost da stvore mrežu zasnovanu na sopstvenim istraživačkim interesima i idejama, podnošenjem predloga na Otvoreni poziv COST. Akcija COST može finansirati predlog aktivnosti u bilo kojoj naučnoj oblasti, a pretenduje da bude visoko interdisciplinarna i otvorena. Moguće je pridružiti se akcijama koje su u toku, te se stoga kontinuirano akcije uvećavaju tokom perioda finansiranja od četiri godine. Akcije su zasnovane na različitim akterima, često uključujući privatni sektor, kreatore politike, kao i civilno društvo.

Finansiranje COST-a je isključivo namijenjeno aktivnostima saradnje, kao što su radionice, konferencije, sastanci radnih grupa, škole za obuku, kratkoročne naučne misije, kao i aktivnosti širenja/diseminacije i komunikacije. Informacije o kategrijama koje se finasiraju se mogu naći na stranici za finansiranje COST web sajta.

 

Važne informacije o COST akcijama

 ■   otvoren za istraživače i inovatore;

 ■   saradnja u oblasti nauke i tehnologije od zajedničkog interesa za najmanje sedam članova COST/članova saradnika;

 ■   zasnovan na zajedničkom programu rada u trajanju od četiri godine;

 ■   prijavljivanje na COST otvoreni poziv za podnošenje predloga;

 ■   COST akcija je otvorena za sve:

      -   naučne i tehnološke oblasti (uključujući trans- i interdisciplinarna, nove oblasti i ona koja postaju interesantna i važna);

      -   institucije (akademije, javne institucije, mala i srednja preduzeća/industrija, NVOi, evropske/međunarodne organizacije itd.);

      -   faze karijere (mladih i iskusnih);

      -   COST članove;

 ■   Finansiranje COST aktivnosti - sastanci, konferencije, radionice, kratkoročne naučne misije, škole za obuku, publikacije i aktivnosti širenja/diseminacije;

 ■   COST akcije vode ka uspostavljanju sinergije sa istraživačkim projektima koji se finansiraju u EU;

 ■   Svaki član i partner COST Akcije imenuju nacionalnog koordinatora COST-a.

 

Članice koje nisu COST pripadaju susjednim zemaljama i međunarodnim partnerskim zemljama, i mogu se pridružiti ukoliko postoji obostrana korist.

 

Korisni linkovi:

 ■   COST web sajt

 ■   tekuće COST akcije

 ■   COST nacionalni koordinator

 ■   COST dokumenta i vodiči

 ■   COST prezentacija

 ■   video COST akcije

 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.