EUREKA
EUREKA

EUREKA FINANSIRANJE

 

EUREKA je otvorena platforma za međunarodnu saradnju za istraživanje, razvoj i inovacije i međuvladina mreža osnovana 1985. godine. EUREKA promoviše i podržava tržišno orijentisane međunarodne inicijative za istraživanje, razvoj i inovacije, i olakšava pristup finansijama kompanijama uključenim u projekte. Od marta 2018. godine EUREKA ima 41 punopravnu članicu, uključujući Evropsku uniju (koju zastupa Evropska komisija), 1 partnersku zemlju (Južna Koreja) i 4 pridružene članice (Argentina, Kanada, Čile, Južna Afrika). Svih 27 država članica EU takođe su članice EUREKA. Crna Gora je od 2012. godine članica EUREKA mreže.

 

EUREKA programi finansiranja

    1.   Eurostars program: je zajednički program između EUREKA-e i Evropske komisije, i prvi evropski program finansiranja i podrške koji je posebno posvećen malim i srednjim preduzećima (MSP) u istraživanju. Eurostars program podstiče MSP-a da predvode međunarodne projekte istraživanja i inovacija, pružajući podršku i olakšavajući pristup finansiranju.

Više informacija se može naći na Eurostars websajtu.

    2.   Klasteri: su dugoročne i strateški značajne inicijative koje se bave razvojem tehnologija od ključnog značaja za evropsku konkurentnost, adresirajući potrebe velikih kompanija i MSP-a imajući u vidu da su oni pokretač industrijskih inovacija i ekonomskog rasta. Klasteri usmjeravaju i ubrzavaju stvaranje inovativnih, industrijski vođenih, tržišno orjentisanih i pretkonkurentnih projekata istraživanja i razvoja u datim oblastima. Konzorcijum klastera obično uključuje 2–14 učesnika, 3-4 zemlje, sa prosječnim trajanjem od 30 mjeseci i prosječnim budžetom od 1,5 do 15 miliona EUR.

Više informacija se može naći u brošuri za Klastere, i u prezentaciji Klastera, kao i posjetom EUREKA Klaster web stranici.

    3.   Mrežni projekti: tržišno zasnovani inovativni istraživački i razvojni projekti, koje osmišlja i vodi međunarodni konzorcijum. Mrežni projekti podstiču fleksibilan pristup „odozdo prema gore“ - projektni konzorcijum definiše tehnologiju koja treba da se razvije i način na koji funkcioniše projekat u cjelini. Konzorcijum može imati više oblika, sastavljen od malih, srednjih ili velikih kompanija, univerziteti ili istraživački centri.

Više informacija se može naći na Eureka ocjeni mrežnog projekta/Eureka Network Project assessment.

    4.   InvestHorizon: je program koji finansira Evropska komisija u saradnji sa Eurekom, a koji pomaže MSP-a da privuku privatna ulaganja i poboljšaju i ojačaju odnose sa privatnim investitorima. InvestHorizon nudi otvoren pristup online radionicama/vebinarima i kursevima. Ovi resursi pružaju početne smjernice kako podstaći kompaniju da bude privlačna za investitore. Kompanije takođe mogu imati koristi od “akceleratora” InvestHorizon-a, a besplatne usluge i obuka ubrzavaju pristup investiciji serije A. Kompanije koje učestvuju u akceleratoru i sa sjedištem u 14 zemalja Eureke imaju koristi od dodatnih usluga koje nudi Eureka, a koje pomažu u uspostavljanju odnosa i podsticanju partnerstva sa korporatcijama unutar i van Evrope.

Više informacija se može naći na InvestHorizon websajtu.

 

Upravljanje aktivnostima EUREKA u Crnoj Gori dodijeljeno je Ministarstvu nauke. Nacionalna EUREKA kancelarija pruža podršku zainteresovanim kompanijama da pronađu partnera za EUREKA projekat (sa akcentom na MSP-a), kao i tehničku i administrativnu podršku za učešće u EUREKA inicijativi.

 

Korisni linkovi:

 ■   Eureka websajt

 ■   Eureka video

 ■   Eureka aplikacija projekta

 ■   EUREKA aplikacioni obrazac

 ■   Eureka vodič za apliciranjeNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.