Poziv za podnošenje predloga projekata multilateralne naučne i tehnološke saradnje u Dunavskom regionu za period 2023-2025.
Poziv za podnošenje predloga projekata multilateralne naučne i tehnološke saradnje u Dunavskom regionu za period 2023-2025.

Crna Gora je 2. novembra 2022. godine, pristupila Programu za finansiranje multilateralne naučne i tehnološke saradnje u Dunavskom regionu, što je rezultiralo objavljivanjem Poziva za podnošenje zajedničkih predloga projekata multilateralne naučne i tehnološke saradnje u Dunavskom regionu za period 2023-2025.

U pozivu učestvuju Republika Austrija, Republika Bugarska, Češka Republika, Republika Francuska, Crna Gora, Republika Srbija i Slovačka Republika.

Sam Poziv, koji je otvoren za sve naučne discipline i tematske oblasti uključujući društvene i humanističke nauke, ima za cilj da:

  • doprinese unapređenju naučne djelatnosti u zemljama učesnicama kroz finansiranje mobilnosti istraživača u okviru zajedničkih istraživačkih projekata;
  • doprinese razvoju istraživačkih kapaciteta u Dunavskom regionu;
  • podrži unapređenje prekogranične istraživačke saradnje;
  • pruži priliku mladim istraživačima u zemljama učesnicama za saradnju u međunarodnom okruženju i za razvoj karijere u nauci;
  • omogući zajedničko učešće u evropskim istraživačkim projektima.

Prijavljivanje se istovremeno vrši kod nadležnih institucija svih zemalja iz koje projektni partneri dolaze. Predlozi projekata koji ne budu podnijeti na ovaj način neće biti uzeti u razmatranje.

Napomena: Eksperti će odabrati najviše 3 najbolje rangirana projekta koji ispunjavaju uslove za finansiranje. Dodatni projekti koje selekciona komisija odobri mogu uključivati crnogorske partnere, ali će crnogorski istraživači morati sami da snose svoje troškove.

Važna dokumenta:

  • aplikaciona forma
  • Poziv

Rok za podnošenje prijava je 16. januar 2023. godine. Detalje poziva možete pogledati ovdje.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.