Fond za inovacije Crne Gore objavio poziv za dodjelu grantova
Fond za inovacije Crne Gore objavio poziv za dodjelu grantova

Fond za inovacije Crne Gore raspisao je Javni poziv za dodjelu kolaborativnih grantova za inovacije.

Glavni cilj Programa kolaborativnih grantova za inovacije je da podstakne mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) da aktivno sarađuju sa naučnoistraživačkim ustanovama (NIU) i/ili drugim MMSP na komercijalno usmjerenim inovativnim projektima u cilju stvaranja novih ili poboljšanih tržišno orijentisanih proizvoda, usluga, tehnologija i procesa.

Fond dodjeljuje grantove u maksimalnom iznosu od 100.000 EURA po odobrenom projektu, koji može pokriti do 80% ukupnih troškova projekta za mikro i mala preduzeća, odnosno do 70% ukupnih troškova projekta za srednja preduzeća. Preostali iznos sredstava, Podnosilac prijave dužan je da obezbijedi iz sopstvenih izvora.

Javni poziv je otvoren do 27. septembra 2022. godine, a više informacija možete naći ovdje.

Postupak prijave za Program kolaborativnih grantova za inovacije se odvija putem portala Fonda.

Za sva daodatna pitanja dostupan je email: cgi@fondzainovacije.me ili kontakt telefon 020 653 891.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.