Poziv za prijave - obnova Kongresne grupe nezavisnih stručnjaka 2023
Poziv za prijave - obnova Kongresne grupe nezavisnih stručnjaka 2023

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti je politički organ Savjeta Evrope koji promoviše lokalnu i regionalnu demokratiju u 46 država članica i obezbjeđuje sprovođenje odredbi Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, a vrši i posmatranje lokalnih i regionalnih izbora.

U okviru obnove svoje Grupe nezavisnih eksperata za Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi 2023. godine i u skladu sa Revidiranim Statutom od 17. oktobra 2017. godine, Kongres objavljuje poziv za podnošenje prijava za članstvo u Grupi, na osnovu sljedećih kriterijuma:

  • Kandidati treba da budu akademici, istraživači ili specijalisti sa utvrđenom reputacijom u vezi sa lokalnom i regionalnom samoupravom i osnovnom demokratijom i nadležnostima koje se protežu na političke, pravne, administrativne i finansijske oblasti;
  • Kandidati ne bi trebalo da primaju uputstva od bilo koje vlade, organizacije ili lica o tome kako da obavljaju svoje stručne dužnosti (u skladu sa članom 3. gore pomenutog statuta).
  • Članovi Grupe će se birati, prije svega, iz redova univerzitetskih nastavnika i stručnjaka istraživačkih centara sa priznatim znanjem iz opisanih oblasti djelovanja;
  • Mogu se birati i neakademici sa priznatim vještinama i iskustvima u opisanim oblastima djelatnosti, koji su se istakli relevantnim radovima ili publikacijama;
  • Svi članovi Grupe moraju imati odlično znanje – pismeno i usmeno – najmanje jednog od dva zvanična jezika Savjeta Evrope (engleski i francuski);
  • Putne troškove i dnevnice za prisustvovanje godišnjem sastanku Grupe, gdje je to prikladno za učešće na drugim sastancima i misijama (monitoring, posmatranje izbora, konferencije itd.), snosi Savjet Evrope na način propisan regulatornim, važećim tekstovima;
  • Radne aktivnosti koje sprovode članovi Grupe za Kongres (posebno priprema izvještaja) obavljaju se na osnovu ugovora zaključenog između Savjeta Evrope i stručnjaka (u skladu sa članom 8. pomenutog statuta).

Prijave koje uključuju motivaciono pismo, biografiju i listu publikacija treba dostaviti e-poštom Sekretarijatu Kongresa: <span class="CyrLatIgnore">martine.roudolff@coe.int</span> najkasnije do 31. januara 2023. godine.

U skladu sa procedurom utvrđenom Revidiranim statutom, nove članove Grupe biraće generalni sekretar Kongresa u konsultaciji sa predsjedavajućim Grupe i predsjednicima odbora. Uspješni kandidati će biti obaviješteni do 31. maja 2023. godine.

Prvi sastanak Grupe u novom sastavu održaće se u Strazburu (Francuska) 21. i 22. septembra 2023. godine.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.