Poziv za prijavljivanje projekata u okviru programa “Kultura i kreativnost za Zapadni Balkan” (CC4WBs)
Poziv za prijavljivanje projekata u okviru programa “Kultura i kreativnost za Zapadni Balkan” (<span class="CyrLatIgnore">CC4WBs</span>)

Objavljen je Poziv za prijavljivanje projekata u okviru programa Kultura i kreativnost za Zapadni Balkan” (CC4WBs), sa rokom za dostavljanje prijava do 31/05/2023 u 17 časova. Program finansira EU, a vode ga UNESCO, Britanski savjet i Italijanska agencija za razvojnu saradnju.

Podnosioci prijava mogu biti javne ustanove i organizacije civilnog društva iz država sa Zapadnog Balkana koje su korisnice IPA sredstava:  Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija.

Sve dostavljene projektne prijave moraju uključiti najmanje dvije države sa Zapadnog Balkana koje su korisnice IPA sredstava, pri čemu mora postojati bar jedna partnerska organizacija/ustanova koja nije iz države iz koje je vodeća ustanova.

Trajanje projekta mora biti između 3 i 18 mjeseci. Postoji nekoliko kategorija finansijskih limita za iznos granta po projektu, a koja od njih se primjenjuje zavisi od toga u okviru koje tematske oblasti se prijavljuje projekat. Kategorije limita su sljedeće:

 • Finansijski limit I – do 5.000 eura;
 • (nije potrebno ko-finansiranje)
 • Finansijski limit II – od 5.001 do 30.000 eura;
 • (minimum 10% ko-finansiranje)
 • Finansijski limit III – od 30.001 do 50.000 eura;
 • (minimum 15% ko-finansiranje)
 • Finansijski limit IV – od 50.001 do 80.000 eura;
 • (minimum 20% ko-finansiranje)

U prijavi projekta mora da se navede tematska oblast kojoj projekat pripada, kao i konkretan lot u okviru tematske oblasti, ako je to primjenjivo. Postoje 4 tematske oblasti:

 • Unapređivanje lokalnih kulturnih prostora kroz ostvarivanje partnerstava između javnih institucija i privatnog sektora;
 • Primjenjivi su finansijski limiti I, II i III
 • Mobilnost umjetnika, medijskih i stručnjaka iz sektora kulture, u svrhu povezivanja i mogućnosti promocije raznolikost kulturnih izraza;
 • Za lot 1 primjenjivi su finansijski limiti I, II i III
 • Za lot 2 primjenjivi su finansijski limiti I, II, III i IV
 • Regionalno povezivanje, saradnja i promocija sa ciljem unapređivanja kulturne produkcije i pristupa;
 • Za lot 1 primjenjivi su finansijski limiti I, II i III
 • Za lot 2 primjenjivi su finansijski limiti I i II
 • Za lot 3 primjenjivi su finansijski limiti I, II i III
 • Zaštita i korišćenje kulturnog nasljeđa za održivi razvoj;
 • Primjenjivi su finansijski limiti I, II, III i IV

Za administrativne troškove (ljudski resursi i režijski troškovi) grant može pokriti najviše 25% ukupnog budžeta, tj. najmanje 75% ukupnog budžeta mora biti namijenjeno za projektne tematske aktivnosti (pri čemu troškovi za vidljivost, širenje informacija i promociju treba da budu u okviru tih 75%).

Broj projektnih prijava po ustanovi nije ograničen, ali broj grantova koji ustanova može dobiti je ograničen na dva, od čega najviše jedan grant može dobiti kao vodeća ustanova.

Više informacija i kompletna dokumentacija se mogu naći na ovim linkovima:

Pitanja možete slati na ovu adresu:

tirana@aics.gov.it

... pri čemu naziv (“Subject”) treba napisati na ovaj način: “Clarification: Lead Applicant’s Name_the number of Thematic Window/ LOT (ako je to primjenjivo)”.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.