Poziv za podnošenje projektnih predloga 2023 - "Žene i nauka", Univerzitet Pariz - Dauphine
Poziv za podnošenje projektnih predloga 2023 - "Žene i nauka", Univerzitet Pariz - <span class="CyrLatIgnore">Dauphine</span>

Katedra za žene i nauku pri Paris Dauphine – PLS Univerzitetu u 2023. godini objavljuje peti poziv za istraživačke projekte koji je namijenjen za cijelu akademsku zajednicu, bez ograničenja koja bi se odnosila na discipline ili metodologije (terenske studije, modeliranje, empirijska istraživanja, eksperimentalni pristupi itd.). Svake godine, bira se 5 do 7 istraživačkih projekata koji dobijaju podršku u iznosu do 10.000€.

Prijavljeni projekti mogu se odnositi na sve teme Katedre za žene i nauku. Međutim, žiri će posebnu pažnju obratiti na teme koje se smatraju prioritetima poziva za 2023. godinu:

  • Uticaj manje zastupljenosti žena na način na koji se nauka i tehnologija razvijaju (fundamentalna istraživanja, primenjena istraživanja, tehničke inovacije): dizajn naučnih studija, kvalitet istraživanja i usmjerenja.
  • Rodna pristrasnost u nauci i tehnologiji (naučne studije i karijere), posebno u AI, tehnološkim inovacijama i digitalnoj tehnologiji.
  • Rodna pristrasnost u usmjeravanju ka naučnim disciplinama i karijerama: uloga različitih zainteresovanih strana (nastavnika, karijernih savetnika, HR, menadžera, itd.), metode za smanjenje ovih pristrasnosti, efikasnost i evaluacija već sprovedenih akcija i iskustava.

Poseban značaj daće se i projektima koji uključuju istraživače iz različitih disciplina (nauke o menadžmentu, sociologije, ekonomije, matematike, itd.) i/ili koji uključuju međunarodne analize i poređenja.

Podnošenjem prijave, rukovodioci projekta se obavezuju da će, ukoliko budu izabrani, učestvovati na jednom ili više događaja Katedre, da će da naprave kratak video o svom radu i da napišu kratku prezentaciju zaključaka svojih radova (na francuskom ili engleskom jeziku) koja će biti dostupna širokoj publici. Odabrani projekti i publikacije iz projekata moraju naznačiti podršku Katedre. Istraživač može samo jednom dobiti finansijsku podršku Katedre.

Rok za podnošenje prijava za ovaj poziv za istraživačke projekte je 25. septembar 2023. godine.

Više informacija o samom pozivu možete pronaći ovdje.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.