Otvoren drugi poziv za dostavljanje projekata u okviru Interreg MED programa

08.07.2022


Otvoren drugi poziv za dostavljanje projekata u okviru Interreg MED programa

Program „Interreg MED“ okuplja partnere iz 69 regiona 14 zemalja sa sjeverne obale Mediterana sa zajedničkim ciljem: klimatski neutralno i otporno društvo za dobrobit svojih građana. Ukupan programski budžet iznosi oko 294 miliona eura za period 2021-2027, za projekte koje razvijaju i kojima upravljaju javne uprave, univerziteti, privatne i organizacije civilnog društva.

Drugi poziv za podnošenje projektnih prijedloga otvoren je od 27. juna do 27. oktobra 2022. u 13:00 (po briselskom vremenu). Poziv je namijenjen tematskim projektima fokusiranim na prioritete Programa „Pametniji i zeleniji Mediteran“ i povezane specifične ciljeve:

  1. Pametniji Mediteran:
  • 1.1 „Razvoj i unapređenje istraživačkih i inovativnih kapaciteta i usvajanje naprednih tehnologija“.
  1. Zeleniji Mediteran:
  • 2.6 „Promovisanje tranzicije na cirkularnu i resursno efikasnu ekonomiju“,
  • 2.4 „Promovisanje prilagođavanja klimatskim promenama i prevencije rizika od katastrofa, otpornosti, uzimajući u obzir pristupe zasnovane na ekosistemima“,
  • 2.7 “Unapređenje zaštite i očuvanja prirode, biodiverziteta i zelene infrastrukture, uključujući urbana područja i smanjenje svih oblika zagađenja”.

U okviru poziva, postoje 3 vrste projekata koje je moguće kandidovati, i to:

  1. Studijski - vrše analize kako bi se bolje bavili tematskim pitanjem i otvorili vrata razvoju novih instrumenata, politika, strategija i akcionih planova;
  2. Testni - eksperimentišu sa zajedničkim instrumentima, politikama, strategijama i akcionim planovima koji su već razvijeni da bi se potvrdila konkretna rješenja (testiranje „studijskih“ projekata od ranije); i
  3. Transferni projekti - optimizuju i dijele validirane zajedničke instrumente, politike, strategije i akcione planove kako bi ih zainteresovane strane usvojile.

Kandidati moraju izabrati jednu misiju na koju će fokusirati svoj projekat. Sve aplikacije moraju biti poslate onlajn preko Jems-a, sistema za praćenje koji je razvio Interact. Dostupan je za sve podnosioce prijava i partnere na: https://jems.interreg-euro-med.eu/.

Procedura prijave se uglavnom sastoji od dva glavna koraka: podnošenja obrasca za prijavu, koji treba da se popuni i potvrdi u Jems monitoring sistemu, i, u drugom koraku, izrada nekoliko obaveznih aneksa, koji će biti učitani u sistem. Stoga, imajte na umu da se za svaki poziv moraju poštovati dva različita roka, tj. prvi korak mora biti obavljen prije isteka finalnog roka poziva.

Svaki projektni konzorcijum imenuje jednu organizaciju kao vodećeg partnera, koji preuzima punu odgovornost za implementaciju cijelog projekta. Vodeći partner je javno tijelo ili tijelo čiji se rad reguliše javnim pravom. Vodeći partner mora biti pravno baziran u jednom od kvalifikovanih regiona saradnje Interreg Euro-MED programa. Privatne institucije ili međunarodne organizacije koje djeluju po nacionalnom ili međunarodnom pravu ne mogu djelovati kao vodeći partneri.

Partneri mogu biti javni organi ili organi javnog prava,  privatne institucije i/ili međunarodne organizacije koje djeluju po nacionalnom ili međunarodnom pravu.

Partneri na projektu koji nisu u svojstvu vodećeg partnera imaju pravno sjedište u jednom od prihvatljivih regiona oblasti saradnje Interreg Euro-MED programa ili u regionu van oblasti saradnje koja pripada državi članici EU.

Javne, privatne ili međunarodne institucije koje žele da budu uključene u projekat bez finansijskog doprinosa, smatraće se „pridruženim partnerima“. Pridruženi partneri mogu biti partneri koji se nalaze u bilo kojoj državi članici EU ili u trećoj zemlji. Pridruženi partneri ne dobijaju nikakva sredstva od  Interreg-a i moraju učestvovati sopstvenim sredstvima.

Korisni linkovi za više informacija:

Broj posjeta : 35

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.