U okviru Erasmus+ projekta Jačanje internacionalizacije na univerzitetima u Crnoj Gori kroz efikasno strateško planiranje (IESP) obezbijeđena vrijedna oprema
U cilju poboljšanja kvaliteta nastave na engleskom jeziku na Univerzitetu Crne Gore od akademske 2021/2022. godine, a u okviru realizacije Erasmus+ projekta Jačanje internacionalizacije na univerzitetima u Crnoj Gori kroz efikasno strateško planiranje – IESP, nabavljena je oprema ukupne vrijednosti 95.000 eura.

Oprema (pametne table, računari, slušalice) je instalirana u jednoj učionici na Filološkom fakultetu u Nikšiću i u učionici Centra informacionog sistema u Rektoratu. UCG je uložio dodatna sredstva u adaptaciju ovih prostorija, kao vid sufinansiranja, kako bi sale bile na reprezentativnom nivou.

U okviru nedavno osnovanog Odjeljenja za jezičku podršku internacionalizaciji pri Kancelariji za međunarodnu saradnju, u cilju jačanja kapaciteta nastavnog osoblja za držanje nastave na engleskom jeziku, u ovim učionicama će, kada se za to steknu epidemiološki uslovi, biti organizovani kursevi engleskog jezika za nastavno osoblje svih organizacionih jedinica koji će držati predmete na engleskom jeziku za strane studente koji koriste programe mobilnosti na UCG. Kursevi engleskog jezika biće organizovani i za administrativno osoblje Rektorata koje će pružati podršku procesu internacionalizacije. Ovi kursevi se trenutno organizuju online putem. Opremljene učionice će se takođe koristiti za održavanje kurseva crnogorskog jezika za strane studente i osoblje koji ostvaruju mobilnost na UCG. 

U okviru iste nabavke instalirana je vrijedna oprema za potrebe organizovanja dvije interdisciplinarne ljetnje škole na engleskom jeziku, već od jula 2021. godine, na Pomorskom fakutetu Kotor i na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo. 

Realizacije projeka IESP započela je u novembru 2019. godine, a projekat ima za cilj da unaprijedi međunarodnu konkurentnost Univerziteta Crne Gore, prije svega putem obezbjeđivanja najboljeg modela jačanja kapaciteta za različite aspekte internacionalizacije. Oprema nabavljena iz sredstava projekta obezbijediće održivost ovih aktivnosti na UCG.

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.