Program ELF: Naučni i nastavni kadar Univerziteta Crne Gore obučava se za kreativno i interaktivno predavanje na engleskom jeziku
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Naučni i nastavni kadar Univerziteta Crne Gore, njih 15, prohađa obuku za kreativno i interaktivno predavanje na engleskom jeziku, u Rektoratu UCG, u skladu sa Strategijom internacionalizacije Univerziteta za period 2021-2025. Polaznici su sa različitih organizacionih jedinica, a  u planu su i obuke koje će obuhvatiti veći broj njihovih kolega.

Obuka targetira neke od najvažnijih preduslova za povećanje mobilnosti studenata, akademskog, istraživačkog i neakademskog osoblja, što su ujedno i neki od ključnih ciljeva Strategije.

Polaznici su imali priliku da se upoznaju sa razvijanjem vještina prezentacije i predavanja na engleskom jeziku, kako u učionici, tako i tokom onlajn nastave, noseći se sa svim izazovima u transferu znanja i pobuđivanju suštinskog interesovanja studenata. Gostujući profesor Brajan Medouz (Bryan Meadows) sa Univerziteta Seton Hal (Seton Hall University), predstavio je, putem virtuelne sesije, svoja iskustva i metode kojima podstiče studente na aktivan angažman.

Obuku je organizovala Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta Crne Gore zajedno sa  Ambasadom SAD-a. Radionice su dio programa English Language Fellow, a sprovodi ih stipendista Vlade SAD-a Hensli Kazo (Hansley Cazeau).

Radionicu je takođe podržalo Odjeljenje za jezičku podršku internacionalizaciji na Univerzitetu Crne Gore. Ovo odjeljenje je nastalo kao rezultat Erasmus+ projekta „Jačanje internacionalizacije na crnogorskim univerzitetima kroz efikasno strateško planiranje“ – IESP.

Ovaj vid saradnje predstavlja uspješno umrežavanje različitih inicijativa na Univerzitetu Crne Gore, imajući u obzir činjenicu da IESP projekat ima za cilj unapređenje međunarodne konkurentnosti u visokom obrazovanju kroz obezbjeđivanje modela za jačanje kapaciteta za različite aspekte internacionalizacije, među kojima se izdvaja jezička podrška i povećanje dolazne i odlazne mobilnosti.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.