Doktorska disertacija / Mr Tamara Labudović / Filološki fakultet
 

O B A V J E Š T E NJ E

       Mr Tamara Labudović predala je doktorsku disertaciju pod nazivom Groteska kao stilski postupak u romanima Mirka Kovača.

Komisija za ocjenu doktorske disertacije u sastavu:

Prof. dr Vesna Vukićević Janković, Filološki fakultet Nikšić

Prof. dr Ljiljana Pajović Dujović, Filološki fakultet Nikšić

Prof. dr Sava Damjanov, Filozofski fakultet Novi Sad,

napisala je Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i dostavila ga Filološkom fakultetu.

Doktorska disertacija mr Tamare Labudović i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije stavljaju se na uvid javnosti 15 dana i nalaze se u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci humanističkih nauka.

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.