Raspisani izbori za člana Skupštine SPUCG na Fakultetu dramskih umjetnosti
Raspisani izbori za člana Skupštine SPUCG na Fakultetu dramskih umjetnosti

PREDMETIzbor člana Skupštine Studentskog parlamenta UCG na Fakultetu dramskih umjetnosti, za mandatni period 2022-2024

 

Na osnovu člana 10 Statuta Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore i članova 13, 14 i 30 Pravilnika o organizaciji izbora za članove Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore, predsjednika i članove studentskih vijeća na univerzitetskim jedinicama donosim sljedeću

O D L U K U

I   Raspisuju se izbori za člana Skupštine Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore, na Fakultetu dramskih umjetnosti UCG, za mandatni period 2022. – 2024.

II  Rok za dostavljanje kandidatura je 7 (sedam) dana. Rok za predaju kandidatura je petak, 02.06.2023. godine.

III Kandidature se podnose Univerzitetskoj izbornoj komisiji (UIK) sa naznakom – Kandidatura za izbore za člana Skupštine Studentskog parlamenta UCG za mandatni period 2022-2024. Kandidature se dostavljaju u kancelariji Studentskog parlamenta UCG svakog dana od 10 do 15 sati, a najkasnije do petka, 02.06.2023. do 15 sati.

IV Neblagovremene prijave, UIK neće uzeti u razmatranje.

V Dokumentacija koja se dostavlja uz kandidaturu propisana je članom 30 Pravilnika o organizaciji izbora za članove Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore, predsjednika i članove studentskih vijeća na univerzitetskim jedinicama.

VI Obrazac za kandidaturu se preuzima u kancelariji Studentskog parlamenta UCG, ul. Cetinjska br. 2, zgrada Rektorata UCG, Podgorica.

VII UIK utvrđuje konačnu listu kandidata i objavljuje je na oglasnoj tabli univerzitetske jedinice.

VIII Univerzitetska izborna komisija donosi odluku o terminu održavanja izbora iz stava I ove odluke. Izbori moraju da budu održani najranije 15, a najkasnije 30 dana od dana raspisivanja.

IX  Za sprovođenje postupka izbora iz stava I ove odluke, zadužena je Univerzitetska izborna komisija formirana Odlukom SPUCG br. 01-329/1 od 26.09.2022. godine.

Konačne rezultate izbora utvrđuje UIK i na oglasnoj tabli univerzitetske jedinice objavljuje imena izabranog studenta povjerenika Fakulteta dramskih umjetnosti UCG odnosno člana Skupštine SPUCG za mandatni period 2022-2024.

XI Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na zvaničnom sajtu Studentskog parlamenta UCG i oglasnoj tabli Fakulteta dramskih umjetnosti UCG.

 

Predsjednik Studentskog parlamenta UCG

Andrej VukčevićNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.