Određen novi rok za predaju zahtjeva za oslobađanje od obaveze vraćanja kredita
Određen novi rok za predaju zahtjeva za oslobađanje od obaveze vraćanja kredita
Drage koleginice i kolege,
 
Sa velikim zadovoljstvom vas obavještavamo da je na zahtjev SPUCG, Ministarstvo prosvjete Crne Gore, odlučilo da odredi novi rok za predaju zahtjeva za oslobađanje od obaveze vraćanja kredita i odredila da se predmetni zahtjevi mogu podnijeti do 05. jula tekuće godine, za sve one studente koji to nisu do sada uradili.
 
Naime, u skladu sa članovima 27 i 28 Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza, svi studenti koji su, na osnovu ostvarenog uspjeha u određenoj studijskoj godini, ostvarili pravo na oslobađanje od obaveze vraćanja kredita (u cjelosti ili djelimično), to svoje pravo mogu ostvariti dostavljanjem zahtjeva za oslobađanje Ministarstvu prosvjete do 05. jula 2023. godine.
 
Shodno članu 28 navedenog pravilnika, student je dužan da uz zahtjev dostavi dokaz o:
- datumu upisa na studijski program;
- datumu završetka studija;
- prosječnoj ocjeni u toku studija.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.