Raspisani izbori za članove Skupštine SPUCG - III izborni ciklus
Raspisani izbori za članove Skupštine SPUCG - <span class="CyrLatIgnore">III</span> izborni ciklus

Podgorica, 25. mart 2024. godine                     

Broj: 01 – 147

PREDMET: Odluka o raspisivanju izbora za Skupštinu Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore za mandatni period 2024-2026. – treći izborni ciklus

Na osnovu člana 10 Statuta Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore i članova 13, 14, 30 i 39 Pravilnika o organizaciji izbora za članove Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore, predsjednika i članove studentskih vijeća na univerzitetskim jedinicama, donosim

O D L U K A

 

I Raspisuju se izbori za članove Skupštine Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore za mandatni period 2024 – 2026.

II Izbori iz stava 1 ove Odluke u trećem izbornom ciklusu raspisuju se za sljedeće univerzitetske jedinice: Pomorski fakultet, Fakultet za turizam i hotelijerstvo, Medicinski fakultet, Elektrotehnički fakultet, Prirodno – matematički fakultet i Građevinski fakultet.

III Rok za dostavljanje kandidatura je 7 (sedam) dana. Rok za predaju kandidatura je do ponedeljka, 01.04.2024. godine.

IV Kandidature se podnose Univerzitetskoj izbornoj komisiji (UIK) sa naznakom – Kandidatura za izbore za članove Skupštine Studentskog parlamenta UCG za mandatni period 2024-2026. Kandidature se dostavljaju kancelariji Studentskog parlamenta UCG svakog dana od 10 do 15 sati, a najkasnije do ponedeljka, 01.04.2024. do 15 sati. Kandidature se mogu dostaviti i putem pošte, uz potvrdu da je dokumentacija predata blagovremeno.

V Neblagovremene prijave, UIK neće uzeti u razmatranje.

VI Obrazac za kandidaturu se preuzima u kancelariji Studentskog parlamenta UCG, ul. Cetinjska br. 2, zgrada Rektorata UCG, Podgorica.

VII UIK utvrđuje konačnu listu kandidata i objavljuje je na oglasnim tablama univerzitetskih jedinica.

VIII UIK donosi odluku o terminu održavanja izbora iz stava I ove odluke. Izbori moraju da budu održani najranije 15 (petnaest), a najkasnije 30 (trideset) radnih dana od dana raspisivanja.

IX Za sprovođenje postupka izbora iz stava I ove odluke, zadužena je Univerzitetska izborna komisija (UIK) formirana Odlukom SPUCG br. 01 – 125 od 18.03.2024. godine.

X Konačne rezultate izbora utvrđuje UIK i na oglasnoj tabli univerzitetskih jedinica objavljuje imena izabranih studenata povjerenika odnosno članova Skupštine SPUCG za mandatni period 2024-2026.

XI Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na zvaničnom sajtu Studentskog parlamenta UCG i oglasnim tablama univerzitetskih jedinica.

 

Predsjednik Studentskog parlamenta UCG

Andrej VukčevićNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.