Ulysseus pruža podršku za prijave na MSCA 2024 poziv za postdoktorske stipendije
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

       Home - Ulysseus                 MSCA Bootcamp@UNIPR 2023: Call Published                Horizon Europe: The new French Portal about European Programmes for Research and Innovation | Campus France                         

MSCA (Marija Sklodovska Kiri akcije, dio EU programa Horizont Evropa) poziv za postdoktorske stipendije biće otvoren od 10. aprila – 11. septembra 2024. godine, a Evropski univerzitet Ulysseus pruža podršku za učešće zainteresovanim kandidatima i njihovim mentorima!

Šta je MSCA poziv za postdoktorske stipendije?

MSCA postdoktorske stipendije povećavaju kreativni i inovativni potencijal istraživača koji imaju doktorat i koji žele da steknu nove vještine kroz naprednu obuku, međunarodnu, interdisciplinarnu i međusektorsku mobilnost. Poziv obezbjeđuje sredstva za platu postdoc kandidata, kao i sredstva za instituciju – domaćina, neophodna za istraživanje, obuku i umrežavanje u trajanju od 12 do 36 mjeseci.

Kako?

Post-doc kandidat identifikuje mentora u okviru jednog od 7 Ulysseus partnerskih univerziteta Univerziteta Crne Gore, sa kojim će zajedno raditi na naučnom projektu.

Kada?

Prema planu, Evropska komisija će na Funding&Tenders portalu objaviti poziv za MSCA PF projekte 10. aprila 2024. sa rokom za podnošenje prijava 11. septembra 2024. Odabrani projekti mogu početi od aprila 2025. godine.

Šta Ulysseus pruža?

Evropski univerzitet Ulysseus podržava aplikaciju na tri načina:

 1. Umrežavanje postdoktoranada i mentora unutar alijanse;
 2. Online master čas: „Kako napraviti uspješne projektne prijave“ (uz podršku resornih ministarstava);
 3. Obezbjeđenje mobilnosti, za neke kandidate, da posjete svoje mentore i upoznaju potencijalnu instituciju domaćina.

U cilju pružanja podrške, Ulysseus će organizovati onlajn događaj za virtuelno upoznavanje povezanih postdoc kandidata i njihovih potencijalnih mentora.

Izabrani kandidati će imati mogućnost da prisustvuju intenzivnoj obuci u trajanju od 2 dana, tzv.  „master čas“, putem koje će  imati priliku da usavrše svoje vještine u pisanju MSCA projektnih prijava za postdoktorske stipendije.

Takođe, Ulysseus će se potruditi da izabranim kandidatima, na bazi bilateralnih ugovora, obezbijedi mogućnost kratkoročne mobilnosti, kako bi upoznali svoje potencijalne mentore i instituciju domaćina.

Odabrani kandidati će takođe biti u prilici da ostvare saradnju sa lokalnom mrežom institucije domaćina, a na raspolaganju mogu imati i neakademske institucije i dodatne međunarodne akademske  partnere, za obavljanje praktičnog dijela istraživanja.

Kriterijumi

Poziv MSCA za postdoktorske stipendije otvoren je za kandidate bilo koje nacionalnosti, a uslovi koje kandidati moraju ispuniti su sljedeći:

 • Kandidati moraju posjedovati diplomu doktora nauka na dan isteka roka za poziv (11. septembar 2024. godine);
 • Kandidati moraju imati najviše 8 godina ekvivalentnog, punog radnog iskustva u istraživanju, što se računa od datuma dodjele doktorske diplome;
 • Da su trenutno ili u zadnje 3 godine bili zaposleni/upisani na nekom od punih ili pridruženih partnera Ulysseus alijanse;
 • Kandidati ne smiju boraviti ili obavljati svoju glavnu djelatnost (rad, studije, i sl.) u zemlji institucije domaćina duže od 12 meseci u poslednje 3 godine, neposredno pred zatvaranje poziva;
 • Samo jedan projektni prijedlog po kandidatu je prihvatljiv;
 • Kandidati koji su se prijavili na prošlogodišnji poziv za MSCA postdoktorske stipendije i dobili ocjenu ispod 70% ne ispunjavaju uslove za prijavu 2024. godine.

Dostavljanje prijava za iskazivanje interesovanja otvoreno je do 15. maja 2024. godine:

 • Ukoliko ste postdoc kandidat, ljubazno Vas molimo da ispunite odgovarajući obrazac za prijavu;
 • Ukoliko ste mentor zainteresovan da sarađujete sa postdoc kandidatom, molimo da nam pošaljete link do vašeg istraživačkog profila (Research Gate), ORCID-a, ili neke lične stranice, i ukoliko želite da radite na određenom projektu kao mentor postdoktoranta, da nam dostavite predlog teme i/ili kratak opis oblasti istraživanja na: fpetrovic@ucg.ac.me i ulysseus@ucg.ac.me.

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.