Ostvarene prve mobilnosti na partnerskim univerzitetima u Ulysseus alijansi
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Univerzitet Crne Gore je prethodne godine postao punopravna članica Ulysseus mreže evropskih univerziteta. U sklopu ove alijanse, Univerzitet pruža svojim studentima i osoblju nove prilike za širenje znanja i stvaranje novih iskustava kroz programe mobilnosti, obuka, onlajn kurseva i drugih oblika usavršavanja koje ova mreža nudi. 

U prethodnom periodu su, po osnovu članstva u Alijansi, ostvarene i prve mobilnosti na partnerskim univerzitetima. Naši studenti, ali i osoblje, su imali priliku da učestvuju u Ulysseus programima i da time unaprijede svoje znanje i vještine u različitim oblastima. 

Najpopularniji oblik mobilnosti za koji su se prijavljivali studenti i zaposleni Univerziteta Crne Gore su Kombinovani intenzivni programi (BIP – Blended Intensive Programme) koji podrazumijevaju kombinaciju virtuelnog i fizičkog aspekta mobilnosti. U toku ljetnjeg semestra je objavljivano više konkura za BIP mobilnosti u alijansi koji su bili namijenjeni određenim fakultetskim jedinicama u skladu sa programom i predodređenom ciljnom grupom. U nastavku teksta vam prenosimo utiske naših učesnika.

Studentkinje sa Ekonomskog fakulteta: Jovana Stamatović, Neda Mijović i Nina Đukanović su imale priliku da budu dio programa Entrepreneurial Camp (Preduzetnički kamp) koji se organizuje svake godine, a ove godine se održavao u Nici na Univerzitetu Azurna obala. 

“Imala sam priliku da sa ostalim učesnicima, uz podršku mentora, radim na razvoju inovativnih projekata koji će pored komercijalne, imati i značajnu društvenu vrijednost. Proces je obuhvatao sve aspekte poslovnog planiranja, od finansija do maketinga, pri čemu je pažnja bila usmjerena na primjenu alata koji se koriste u savremenom poslovanju. Osim edukativnih aktivnosti, imali smo priliku i da čujemo  iskustva mladih preduzetnika iz Francuske, čije su ideje odraz inovativnosti i razmišljanja izvan ustaljenih okvira”, prenosi Jovana.

Ono što je dio svakog BIP programa jeste učenje na praktičan način koje studentima omogućava da učestvuju i rješavaju realne probleme, i imaju priliku da  u direktnom kontaktu sa mentorima i ljudima iz privrednog sektora sagledaju realno stanje određene problematike. To je potvrdila i učesnica kampa Nina koja je  navela sljedeće:

Posjetili smo i nekoliko uspješnih start-up kompanija I svaki učesnik je imao  priliku  da u timu radi na vlastitom projektu i da dobije povratnu informaciju od  mentora i  komisije. To je za mene bilo od izuzetnog značaja, jer sam kroz njihova  pitanja i  sugestije počela da gledam drugačije na situacije na tržištu. Naučila sam  da je  preduzetništvo mnogo više od samog pokretanja posla. Naučila sam kako da  razvijam ideje, kako da prepoznam prilike na tržištu, kako da upravljam rizicima i  kako da efikasno komuniciram sa svim relevantnim  faktorima oko sebe.”

Takođe, ono što je jednako bitan aspekat mobilnosti jeste kulturni sadržaj i  program. Organizatori sa partnerskih univerziteta se u ovom pogledu trude da učesnicima približe kulturu zemlje i da studenti osjete kakav je studentski život u njihovom gradu. Studenti takođe imaju priliku i dovoljno slobodnog vremena da iskoriste kako bi posjetili obližnje gradove ili turističke atrakcije. Ovo je potvrdila i učesnica Preduzetničkog kampa, Neda Mijović: „Pored akademskih obaveza, program je bio obogaćen društvenim aktivnostima kao što su sportske igre, kokteli u dvorcu Valrose i u plažnom baru, te obilazak Nice. U slobodno vrijeme iskoristila sam priliku da posjetim Monako, Villefranche-sur-mer, Menton i Eze, što je dodatno obogatilo moje iskustvo.”

Na Univerzitetu u Nici su i naši zaposleni imali priliku da učestvuju u programima obuke. Naša koleginica iz Kancelarije za projekte, Marija Osmajić Milović, bila je dio programa EU Project Management, a profesori sa više fakultetskih jedinica su odlučili da unaprijede svoje digitalne vještine učešćem u programu Digital Soft Skills for Educators. 

Profesor Igor Ivanović, jedan od učesnika u programu za razvoj digitalnih vještina, prenosi da „kombinacija teorijskog znanja i praktičnih radionica mi je omogućila da budem bolje  pripremljen za izazove digitalnog obrazovanja, što će mi u  velikoj mjeri pomoći u mojim nastojanjima da digitalizujem  svoje nastavne metode.”

Univerzitet u Sevilji je ove godine organizovao tri programa  mobilnosti ovog karaktera u kojima su učestvovali naši studenti i  zaposleni, na temu elektroenergetike, etike za akademsko osoblje i mobilnosti.

Student Elektrotehničkog fakulteta, Veljko Đurković, koji je bio učesnik programa na temu elektroenergetike, smatra da su poznanstva koja se ostvare u toku mobilnosti najznačajnija za dalji akademski razvoj, pri otvaranju novih vidika i mogućnosti u svijetu elektroenergetike. 

Među partnerima u sklopu mreže Ulysseus je i Univerzitet primjenjenih  nauka Haga Helia u Finskoj koji je imala priliku da  posjeti studentkinja Ekonomskog fakulteta Ana Đurović. Značaj ovakvih mobilnosti i uticaj  koji ono predstavlja na studente i  njihov pogled na svijet i dalji profesionalni i akademski razvoj govori i Anino iskustvo. „Stekla sam dragocjeno iskustvo u radu sa potpuno nepoznatim ljudima, rješavanju kompleksnih zadataka u kratkom roku, kao i razvijanju vještina javnog  govora i prezentovanja. Upoznala sam nevjerovatne ljude sa kojima sam i dalje u kontaktu, a naša prijateljstva su postala neprocjenjiva.”