Otvoren konkurs za prijavu akademskog osoblja za program Univerziteta u Sevilji: Etika
File:Erasmus+ Logo.svg      Universidad de Sevilla Logo PNG Vector (EPS) Free Download         Home - Ulysseus

 

Erasmus+ konkurs za učešće u kombinovanom intenzivnom programu

Univerzitet u Sevilji, Španija
(
University of Seville, Spain)

BIP: Navigating on Ethics

Po osnovu članstva u Ulysseus alijansi, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za učešće osoblja u kombinovanom intenzivnom programu (Blended Intensive Programme). Kombinovani intenzivni program (BIP) predstavlja mobilnost koja će se dijelom održati u onlajn formatu, dok će se fizički dio realizovati na instituciji organizatora programa (Univerzitet u Sevilji).

Univerzitet u Sevilji organizuje intenzivni program koji se odnosi na različite dimenzije etičnosti koje su relevantne za univerzitete danas, s posebnim akcentom na etiku u kontekstu tematskih oblasti 8 Ulysseus inovacionih habova

 1. Online - Sastanci i predstavljanje tematike programa
 2. Uživo -  Petodnevna intenzivna radionica na Univerzitetu u Sevilji (13.05.2024. - 17.05.2024.)

Više informacija o programu i agendi možete pronaći OVDJE.

Ključne informacije:

 • Mjesto održavanja fizičkog dijela programa: Univerzitet u Sevilji
 • Ko može da se prijavi: akademsko osoblje Univerziteta Crne Gore
 • Broj dostupnih stipendija: 
 • Datum virtuelnog dijela programa: uskoro će biti utvrđen
 • Datum fizičkog dijela programa: 13.05. - 17.05. 
 • Potrebno znanje jezika: Engleski B2 nivo

Rok za prijavu: 10.04. (23:59 CET)

Kako se prijaviti: 

Popuniti prijavni formular: https://forms.gle/g2aP8BcjSg8C49UG8

Kriterijumi za selekciju:

 • Motivaciono pismo
 • Srodnost oblasti nauke / nastave sa temom obuke
 • Srodnost uže oblasti istraživanja sa tematskim oblastima Ulysseus inovacionih habova
 • Prethodno učešće u projektnim obukama / događajima (prednost imaju kandidati sa manje iskustva)
 • Članstvo u Etičkom odboru univerziteta (dodatno se boduje)
 • Znanje jezika (neophodan uslov)
 • Odobrenje od strane nadređenog (neophodan uslov)

VAŽNE NAPOMENE:

 • Izbor kandidata vrši komisija koju čini prorektor za internacionalizaciju i dva člana Ulysseus projektnog tima Univerziteta Crne Gore.
 • Osoblje koje je nominovano je u obavezi da otvori devizni račun.
 • Nakon nominacije će nominovanom osoblju biti poslat Mobility Agreement koji potpisuje prodekan za međunarodnu saradnju i zaposleni. 
 • U slučaju da zaposleni iz određenih razloga odustane od prijave, mora o tome da obavijesti Kancelariju za međunarodnu saradnju i mobilnost.  
 • Nepotpune prijave i prijave dostavljene van konkursnog roka neće biti razmatrane. 
 • Kandidati su u obavezi da, u svrhu promovisanja Ulysseus mreže evropskih univerziteta, podnesu izvještaj o realizovanoj mobilnosti (500 karaktera uz fotografiju) na mejl: ulysseusmobility@ucg.ac.me,  u roku od 10 dana nakon povratka sa mobilnosti.

Za više informacija možete nam se obratiti putem mejla: doroteja@ucg.ac.me, i irouom@ucg.ac.me.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.