Posjeta Primorsko tehnološkom parku i Univerzitetu Nova Gorica
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

U okviru DigNest projekta, u periodu od 9. do 11. aprila, organizovana je posjeta Primorsko tehnološkom parku i Univerzitetu Nova Gorica
Delegaciju Univerziteta Crne Gore predvodila je prorektorka za nauku i istraživanje prof. dr Irena Orović. 
Tokom posjete predstavljen je rad Kancelarije za digitalne inovacije UCG te razmijenjena iskustva sa slovenačkim kolegama u cilju daljeg razvoja portfelja servisa Kancelarije, kao i sistema za podsticaj razvoja inovacionih kapaciteta kroz saradnju sa privredom uopšteno. Ovo je ujedno bila prilika da se predstavnici Univerziteta upoznaju sa primjerima najbolje prakse i sa uspješnim kompanijama koje su u start up fazi dobile odgovarajuću podršku Primorsko tehnološkog parka i Univerziteta Nova Gorica. Deset najvećih kompanija koje su izrasle iz start up faze sada zapošljavaju 228 ljudi, što je jedan od ključnih indikatora uspjeha rada institucija koje pružaju ovu vrste podrške. 
Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.