Rektorat, 01.01.2017

InfoUniverzitetska biblioteka organizuje i rukovodi bibliotečkim sistemom Univerziteta, odnosno bibliotekama njegovih organizacionih jedinica. Nadležna je za razvoj bibliotečko-informacionog sistema Univerziteta i kreiranje centralnog bibliotečkog kataloga Univerziteta prema međunarodnim bibliografskim standardima. U Biblioteci se obavlja i stručna obrada bibliotečke građe, obnova i nabavka bibliotečkog fonda, kao i produkcija i distribucija izdavačke djelatnosti Univerziteta. 

Kontakt

Adresa: Džordža Vašingtona bb, Podgorica 81000

Telefon: +382 20414245

Faks: +382 20414259

Mail: cub@ac.me, cubpg-pozajmica@ac.me