Rektorat, 01.01.2017

Digitalni arhivDigitalni arhiv Univerziteta Crne Gore – PHAIDRA, služi za trajno čuvanje digitalnih objekata kreiranih na Univerzitetu. U Arhivu se mogu pohranjivati  magistarski i doktorski radovi, propisi, naučni članci, prezentacije sa predavanja, foto i video materijal. Za sada, zaposleni na Univerzitetu mogu unositi materijal u Digitalni arhiv.Sistem PHAIDRA (Permanent Hosting, Archiving and Indexing of Digital Resources and Assets) kreiran je na Univerzitetu u Beču, a na Univerzitetu Crne Gore instaliran je kao rezultat Tempus projekta koji je bio posvećen razvoju novih bibliotečkih servisa.

Za više informacija i pristup sistemu posjetite stranicu Digitalni arhiv Univerziteta Crne Gore