Rektorat, 01.01.2017

Elektronski katalog



Cjelokupna građa Univerzitetske biblioteke predstavljena je i preko elektronskog kataloga, koji omogućava pretragu i podatke o dostupnosti tražene literature. Elektronskom katalogu možete pristupiti ovdje: http://vbcg.vbcg.me/cobiss/. Preko istog sistema, dostupne su i personalne bibliografije nastavnika i istraživača Univerziteta Crne Gore.

Elektronski katalog

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print