Web of Science

17.06.2020


Web of Science

Univerzitet Crne Gore (UCG) pretplaćen je od 2020. godine na najveću svjetsku naučnu citatnu bazu podataka i servis kompanije Clarivate Analitcs – Web of Science.

Riječ je o platformi za pružanje pristupa indeksnim bazama p­o­da­ta­ka koje obuhvataju renomiranu svjetsku na­uč­nu li­tera­turu iz gotovo svih naučnih oblasti. Naime, ova platforma omogućava pristup abstraktima i člancima u eminentnim naučnim časopisima i naučnim monografijama, a dostupni su i drugi naučni materijali koji su pretraživi preko autora, naslova, teme, ključnih riječi, sažetaka i slično.

Shodno tome, istraživači na Univerzitetu Crne Gore dobili su priliku da koriste servise, pretraživačke i analitičke alate u okviru Web of Science baza koji im mogu biti od velike pomoći prilikom izbora naučne literature, pregleda atraktivnih istraživačkih oblasti i radova, sistematizacije i kategorizacije naučnih publikacija renomiranih svjetskih izdavača.

Web of Science dostupan je preko linka: Web of Science.

Svakom korisniku Univerziteta Crne Gore pristup je omogućen kroz lični nalog (e-mail) na domenu ucg.ac.me.

Onlajn prezentaciju servisa za akademsku zajednicu UCG možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu UCG: Prezentacija funkcionalnosti Web of Science platforme.

Dodatna pojašnjenja u vezi sa funkcionalnostima platforme, raznovrsne obuke i video materijali sa uputstvima za korišćenje, dostupni su na linku: http://clarivate.libguides.com/home

Broj posjeta : 1385

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.