Biotehnički fakultet, 11.12.2018

Termin Kolokvijum Organska hemijaKolokvijum iz Organske hemije održaće se u utorak, 18. decembra u sali A4 po rasporedu:
8,00 - 9,00 h  Biljna proizvodnja, reformisani program, brojevi indeksa   x/17  i x/18
9,00 - 10,00 h Biljna proizvodnja, stari program, Animalna proizvodnja i Stočarstvo
10,00 - 11,00 h Predavanje: Amini, aminokiseline

Popravni Kolokvijum: 25. decembar u istim terminima i sali

Kolokvijum sadrži 10 ravnopravnih pitanja po 2 poena = 20 poena