Biotehnički fakultet

Polaganje drugog kolokvijuma
Polaganje drugog kolokvijuma iz predmeta Fitopatologija zakazano je za četvrtak 20. maja (redovni), i 28. maja (popravni), sa početkom u 14:00 h, sala A4.

Broj posjeta : 34