Biotehnički fakultet, 16.12.2018

Rezultati kolokvijuma IIU prilogu se nalaze rezultati drugog kolokvijuma. S obzirom da su  programom planirana predavanja održana, u ponedeljak 17. decembra u  terminu za predavanja (10.15h - 14h)  studenti mogu kolokvirati, pogledati pismene  kolokvijume, prezentovati seminarski rad, domaće zadatke, obaviti konsultacije....

Dokumenti