Profil Mašinskog fakulteta
Mašinski odsjek Tehničkog fakulteta u Podgorici, preteča današnjeg Mašinskog fakulteta, osnovan je 1970.g, a u samostalni fakultet u okviru Univerziteta Crne Gore prerasta 1978. g. Jedini je fakultet iz oblasti mašinstva u Crnoj Gori. Ovaj fakultet je tokom svoje istorije dao ogroman doprinos industrijskom razvoju Crne Gore a u savremeno doba stvara profesionalce koji su od ključne važnosti za razvoj preduzetništva, prerađivačke industrije, energetike, IT sektora ali i za održavanje svih mašinskih sistema i postrojenja u zemlji. Profili mašinskog inženjera kontinuirano su u potražnji na tržištu rada kako u zemlji tako i globalno.  

Nastavni proces na akademskim osnovnim, master i doktorskim studijama realizuje se po modelu studija 3+2+3. Osnovne akademske studije nose180 ECTS, master akademske studije 120 ECTS, a doktorske studije 180 ECTS kredita.

I - Studijski programi na Mašinskom fakultetu

Na Mašinskom fakultetu se realizuju tri osnovna akademska studijska programa: 1. Mašinstvo; 2. Drumski saobraćaj; 3. Mehatronika, sa značajnim brojem modula koji studentu omogućavaju fleksibilnost i mogućnost praćenja sopstvenih interesovanja. Moduli uključuju: Energetiku, Proizvodni inženjering i Primijenjenu mehaniku i konstruisanje (program Mašinstvo); Sabraćaj, Transport (program Drumski saobraćaj); Mehatroničke mašine, Industrijska automatizacija i upravljanje (program Mehatronika)

Na fakultetu se realizuje i pet akademskih master studijskih programa: 1. Mašinstvo; 2. Drumski saobraćaj; 3. Mehatronika; 4. Energetska efikasnost; 5. Kvalitet i standardizacija. Poslednja tri su interdisciplinarni programi koji se ostvaruju u saradnji sa Elektrotehničkim, Građevinskim, Arhitektonskim, Ekonomskim, Prirodno-matematičkim kao i Fakultetom za turizam i hotelijerstvo UCG.

Doktorske studije na Mašinskom fakultetu realizuju se u okviru studijskog programa Mašinstvo.

II - Usluge za privredu i zajednicu

Pored obrazovne i naučnoistraživačke misije fakultet ostvaruje i tzv. “treću misiju” nudeći značajan broj usluga društvu – prevashodno državnim institucijama i privredi. Među uslugama za društvo izdvajaju se poslovi projektovanja i konstruisanja mašinskih elemenata i sistema; homologacija, ispitivanje i atestiranje drumskih vozila, njihovih uređaja i opreme; pregledi mjerila u drumskom saobraćaju; razvoj infrastrukture za sistem kvaliteta u Crnoj Gori; rješavanje stručnih problema prilikom lomova ili deformacija transportnih mašina i metalnih konstrukcija; projekti zaštite i sanacije mostova, elektrana, cjevovoda; projekti rješavanja zagađenja u pojedinim opštinama; doprinos razvoju legislative za energetsku efikasnost kao i pratećih softvera za energetski menadžment; mjerenja u energetici, procesnoj tehnici, kod sistema za grijanje, hlađenje, ventilaciju; edukacije i programi stručnog osposobljavanja iz oblasti energetike, drumskog saobraćaja, projektovanja, kvaliteta i brojne druge.

III - Oblasti nastave i istraživanja na Mašinskom fakultetu

Najznačajnije oblasti nastave i istraživanja na Mašinskom fakultetu su:

  • Energetika
  • Proizvodni inženjering
  • Primijenjena mehanika i konstruisanje
  • Industrijski inženjering i kvalitet
  • Drumski saobraćaj
  • Mehatronika

IV - Centri i laboratorije Mašinskog fakulteta

Naučnoistraživački i stručni projekti i poslovi realizuju se preko centara, laboratorija, radnih timova i pojedinačno. U laboratorijama centara organizuju se i laboratorijske vježbe, obavljaju eksperimenti i istraživanja za potrebe izrade diplomskih i magistarskih radova, kao i doktorskih disertacija. Najznačajniji centri i laboratorije na Mašinskom fakultetu su:

Oblast

Centri i laboratorije

Energetika

Centar za energetiku

Laboratorija za energetiku

Primijenjena mehanika i konstruisanje

Centar za transportne mašine i metalne konstrukcije (CETIM)

Laboratorija za konstruisanje

Primijenjena mehanika i konstruisanje i

Proizvodni inženjering

Laboratorija za zavarivanje i zavarene konstrukcije

3D Centar

Proizvodni inženjering

Laboratorija za FSW (Zavarivanje trenjem uz miješanje)

Mehatronika

Laboratorija za mehatroniku

Industrijski inženjering

Kvalitet

Centar za kvalitet

Drumski saobraćaj

Centar za motore i vozila

Centar za saobraćajno-mašinska vještačenja

Centar za edukaciju u drumskom saobraćaju

Adresa Mašinskog fakulteta u Podgorici:

Adresa: Džordža Vašingtona bb

E-mail: mf@ucg.ac.me

Web: www.ucg.ac.me/mf

***

Važni linkovi:

Projekti Mašinskog fakulteta

Naučne publikacije Mašinskog fakulteta

Lista opreme za korišćenje u naučnoistraživačkom radu i u saradnji sa privredom

Časopis International Journal of Quality ResearchNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.